σκολιος • SKOLIOS • skolios

Search: σκολια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκολιᾳ; σκολια; σκολιασκολιόςσκολι·ᾳ; σκολι·α; σκολι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκολιασκολιόςσκολι·αneu nom|acc|voc pl
σκολιασκολιόςσκολι·αfem nom|voc sg
σκολιᾳσκολιόςσκολι·ᾳfem dat sg

σκολιός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκολια[GNT][LXX]σκολιεσκολι·ασκολι·ε
Nomσκολιος[LXX]σκολι·ος
Accσκολιανσκολιον[LXX]σκολι·ανσκολι·ον
Datσκολιᾳσκολιῳσκολι·ᾳσκολι·ῳ
Genσκολιας[GNT][LXX]σκολιουσκολι·αςσκολι·ου
PlVocσκολιαι[LXX]σκολιοι[LXX]σκολια[GNT][LXX]σκολι·αισκολι·οισκολι·α
Nom
Accσκολιας[GNT][LXX]σκολιους[LXX]σκολι·αςσκολι·ους
Datσκολιαις[LXX]σκολιοις[GNT]σκολι·αιςσκολι·οις
Genσκολιων[LXX]σκολι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:11:08 EST