σκληροτραχηλος • SKLHROTRACHLOS SKLHROTRAXHLOS • sklērotrachēlos

Search: σκληροτραχηλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκληροτραχηλον; σκληροτραχηλον; σκληροτραχηλονσκληροτράχηλοςσκληροτραχηλ·ον; σκληροτραχηλ·ον; σκληροτραχηλ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκληροτραχηλονσκληροτράχηλοςσκληροτραχηλ·ονmas acc sg
σκληροτραχηλονσκληροτράχηλοςσκληροτραχηλ·ονfem acc sg
σκληροτραχηλονσκληροτράχηλοςσκληροτραχηλ·ονneu nom|acc|voc sg

σκληρο·τράχηλος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληροτραχηλεσκληροτραχηλ·ε
Nomσκληροτραχηλος[LXX]σκληροτραχηλ·ος
Accσκληροτραχηλον[LXX]σκληροτραχηλ·ον
Datσκληροτραχηλῳσκληροτραχηλ·ῳ
Genσκληροτραχηλου[LXX]σκληροτραχηλ·ου
PlVocσκληροτραχηλοι[GNT]σκληροτραχηλασκληροτραχηλ·οισκληροτραχηλ·α
Nom
Accσκληροτραχηλουςσκληροτραχηλ·ους
Datσκληροτραχηλοιςσκληροτραχηλ·οις
Genσκληροτραχηλωνσκληροτραχηλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:31:22 EST