σκηνη • SKHNH • skēnē

Search: σκηνην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκηνηνσκηνήσκην·ην(fem) acc sg

σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκηνη[GNT][LXX]σκην·η
Nom
Accσκηνην[GNT][LXX]σκην·ην
Datσκηνῃ[GNT][LXX]σκην·ῃ
Genσκηνης[GNT][LXX]σκην·ης
PlVocσκηναι[LXX]σκην·αι
Nom
Accσκηνας[GNT][LXX]σκην·ας
Datσκηναις[GNT][LXX]σκην·αις
Genσκηνων[LXX]σκην·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:41:14 EDT