σημειον • SHMEION • sēmeion

Search: σημειοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σημειοιςσημεῖονσημει·οις(neu) dat pl
σημειοις; σημειοις; σημειοιςσημειόωσημει(ο)·εις; σημει(ο)·οις; σημει(ο)·ῃςpres act ind 2nd sg; pres act opt 2nd sg; pres act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σημειοιςσημειόωσημει(ο)·ειςpres act ind 2nd sg
σημειοιςσημειόωσημει(ο)·οιςpres act opt 2nd sg
σημειοιςσημειόωσημει(ο)·ῃςpres act sub 2nd sg
σημειοιςσημεῖονσημει·οις(neu) dat pl

σημεῖον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσημειον[GNT][LXX]σημει·ον
Nom
Acc
Datσημειῳ[LXX]σημει·ῳ
Genσημειου[LXX]σημει·ου
PlVocσημεια[GNT][LXX]σημει·α
Nom
Acc
Datσημειοις[GNT][LXX]σημει·οις
Genσημειων[GNT][LXX]σημει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 15:39:54 EST