σαρξ • SARX SARC • sarx

Search: σαρκος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαρκοςσάρξσαρκ·ος(fem) gen sg

σάρξ, -αρκός, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαρξ[GNT][LXX]σαρκ·ς
Nom
Accσαρκα[GNT][LXX]σαρκ·α
Datσαρκι[GNT][LXX]σαρκ·ι
Genσαρκος[GNT][LXX]σαρκ·ος
PlVocσαρκες[LXX]σαρκ·ες
Nom
Accσαρκας[GNT][LXX]σαρκ·ας
Datσαρξι[LXX], σαρξιν[LXX]σαρκ·σι(ν)
Genσαρκων[GNT][LXX]σαρκ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 07-Mar-2021 07:14:38 EST