σαρκικος • SARKIKOS • sarkikos

Search: σαρκικων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαρκικων; σαρκικων; σαρκικωνσαρκικόςσαρκικ·ων; σαρκικ·ων; σαρκικ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαρκικωνσαρκικόςσαρκικ·ωνneu gen pl
σαρκικωνσαρκικόςσαρκικ·ωνmas gen pl
σαρκικωνσαρκικόςσαρκικ·ωνfem gen pl

σαρκικός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαρκικησαρκικεσαρκικ·ησαρκικ·ε
Nomσαρκικος[GNT]σαρκικ·ος
Accσαρκικηνσαρκικονσαρκικ·ηνσαρκικ·ον
Datσαρκικῃ[GNT]σαρκικῳσαρκικ·ῃσαρκικ·ῳ
Genσαρκικης[GNT]σαρκικουσαρκικ·ηςσαρκικ·ου
PlVocσαρκικαισαρκικοι[GNT]σαρκικα[GNT]σαρκικ·αισαρκικ·οισαρκικ·α
Nom
Accσαρκικαςσαρκικουςσαρκικ·αςσαρκικ·ους
Datσαρκικαιςσαρκικοις[GNT]σαρκικ·αιςσαρκικ·οις
Genσαρκικων[GNT]σαρκικ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 17:05:48 EST