σαπρος • SAPROS • sapros

Search: σαπρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαπρον; σαπρονσαπρόςσαπρ·ον; σαπρ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαπρονσαπρόςσαπρ·ονmas acc sg
σαπρονσαπρόςσαπρ·ονneu nom|acc|voc sg

σαπρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαπρα[GNT]σαπρεσαπρ·ασαπρ·ε
Nomσαπρος[GNT]σαπρ·ος
Accσαπρανσαπρον[GNT]σαπρ·ανσαπρ·ον
Datσαπρᾳσαπρῳσαπρ·ᾳσαπρ·ῳ
Genσαπραςσαπρουσαπρ·αςσαπρ·ου
PlVocσαπραισαπροισαπρα[GNT]σαπρ·αισαπρ·οισαπρ·α
Nom
Accσαπραςσαπρουςσαπρ·αςσαπρ·ους
Datσαπραιςσαπροιςσαπρ·αιςσαπρ·οις
Genσαπρωνσαπρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 04:55:54 EST