πας • PAS • pas

Search: παν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πανπᾶςπαν[τ]neu nom|acc|voc sg

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασα[GNT][LXX]πας[GNT][LXX]παν[GNT][LXX]πασ·απα[ντ]·ςπαν[τ]
Nom
Accπασαν[GNT][LXX]παντα[GNT][LXX], πανθ’[LXX]πασ·ανπαντ·α, παντ·α
Datπασῃ[GNT][LXX]παντι[GNT][LXX], πανθ’[LXX]πασ·ῃπαντ·ι, παντ·ι
Genπασης[GNT][LXX]παντος[GNT][LXX]πασ·ηςπαντ·ος
PlVocπασαι[GNT][LXX]παντες[GNT][LXX]παντα[GNT][LXX], πανθ’[LXX]πασ·αιπαντ·εςπαντ·α, παντ·α
Nom
Accπασας[GNT][LXX]παντας[GNT][LXX]πασ·αςπαντ·ας
Datπασαις[GNT][LXX]πασι[LXX], πασιν[GNT][LXX]πασ·αιςπα[ντ]·σι(ν)
Genπασων[GNT][LXX]παντων[GNT][LXX]πασ·ωνπαντ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 15:15:14 EDT