πυλη • PULH • pulē

Search: πυλην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυληνπύληπυλ·ην(fem) acc sg

πύλη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπυλη[GNT][LXX]πυλ·η
Nom
Accπυλην[GNT][LXX]πυλ·ην
Datπυλῃ[GNT][LXX]πυλ·ῃ
Genπυλης[GNT][LXX]πυλ·ης
PlVocπυλαι[GNT][LXX]πυλ·αι
Nom
Accπυλας[GNT][LXX]πυλ·ας
Datπυλαις[LXX]πυλ·αις
Genπυλων[LXX]πυλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 18:56:34 EST