ποσος • POSOS • posos

Search: ποσους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποσουςπόσοςποσ·ουςmas acc pl

πόσος -η -ον

Pronoun (Interrogative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomποση[LXX]ποσος[GNT]ποσ·ηποσ·ος
Accποσην[GNT]ποσον[GNT][LXX]ποσ·ηνποσ·ον
Datποσῃποσῳ[GNT][LXX]ποσ·ῃποσ·ῳ
Genποσης[LXX]ποσουποσ·ηςποσ·ου
PlVoc
Nomποσαι[GNT][LXX]ποσοι[GNT]ποσα[GNT][LXX]ποσ·αιποσ·οιποσ·α
Accποσας[GNT]ποσους[GNT]ποσ·αςποσ·ους
Datποσαις[LXX]ποσοιςποσ·αιςποσ·οις
Genποσων[GNT]ποσ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:08:38 EDT