πους • POUS • pous

Search: ποδας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποδαςπούςποδ·ας(mas) acc pl

πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)

Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπους[GNT][LXX]πο[δ]·ς > irreg. πους
Nom
Accποδα[GNT][LXX]ποδ·α
Datποδι[LXX]ποδ·ι
Genποδος[GNT][LXX]ποδ·ος
PlVocποδες[GNT][LXX]ποδ·ες
Nom
Accποδας[GNT][LXX]ποδ·ας
Datποσι[LXX], ποσιν[GNT][LXX]πο[δ]·σι(ν)
Genποδων[GNT][LXX]ποδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:13:54 EDT