πιων • PIWN • piōn

Search: πιονα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιονα; πιονα; πιοναπίωνπιον·α; πιον·α; πιον·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιοναπίωνπιον·αmas acc sg
πιοναπίωνπιον·αfem acc sg
πιοναπίωνπιον·αneu nom|acc|voc pl

πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιον[LXX]πιον
Nomπιων[GNT][LXX]πιον·^
Accπιονα[LXX], πιω[GNT][LXX]πιον·α, πι(ο)[ν]·α
Datπιονι[LXX]πιον·ι
Genπιονοςπιον·ος
PlVocπιονες[LXX], πιουςπιονα[LXX], πιω[GNT][LXX]πιον·ες, πι(ο)[ν]·εςπιον·α, πι(ο)[ν]·α
Nom
Accπιονας[LXX], πιουςπιον·ας, πι(ο)[ν]·ας
Datπιοσι, πιοσιν[LXX]πιο[ν]·σι(ν), πιο[ν]·σι(ν)
Genπιονων[LXX]πιον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:17:24 EST