πυρ • PUR • pur

Search: πυρος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυροςπῦρπυρ·ος(neu) gen sg

πῦρ, -ρός, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπυρ[GNT][LXX]πυρ
Nom
Acc
Datπυρι[GNT][LXX]πυρ·ι
Genπυρος[GNT][LXX]πυρ·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 11:15:04 EST