πτωχος • PTWCOS PTWXOS • ptōchos

Search: πτωχοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πτωχοις; πτωχοιςπτωχόςπτωχ·οις; πτωχ·οιςneu dat pl; mas dat pl

πτωχός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτωχη[GNT]πτωχεπτωχ·ηπτωχ·ε
Nomπτωχος[GNT][LXX]πτωχ·ος
Accπτωχηνπτωχον[GNT][LXX]πτωχ·ηνπτωχ·ον
Datπτωχῃπτωχῳ[GNT][LXX]πτωχ·ῃπτωχ·ῳ
Genπτωχηςπτωχου[LXX]πτωχ·ηςπτωχ·ου
PlVocπτωχαιπτωχοι[GNT][LXX]πτωχα[GNT]πτωχ·αιπτωχ·οιπτωχ·α
Nom
Accπτωχαςπτωχους[GNT][LXX]πτωχ·αςπτωχ·ους
Datπτωχαιςπτωχοις[GNT][LXX]πτωχ·αιςπτωχ·οις
Genπτωχων[GNT][LXX]πτωχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:14:37 EDT