προιμος πρωιμος • PROIMOS PRWIMOS • proimos prōimos

Search: πρωιμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωιμον; πρωιμον; πρωιμονπρώϊμοςπρωιμ·ον; πρωιμ·ον; πρωιμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωιμονπρώϊμοςπρωιμ·ονmas acc sg
πρωιμονπρώϊμοςπρωιμ·ονfem acc sg
πρωιμονπρώϊμοςπρωιμ·ονneu nom|acc|voc sg

πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροιμεπροιμ·ε
Nomπροιμος[LXX]προιμ·ος
Accπροιμον[GNT][LXX]προιμ·ον
Datπροιμῳπροιμ·ῳ
Genπροιμουπροιμ·ου
PlVocπροιμοιπροιμα[LXX]προιμ·οιπροιμ·α
Nom
Accπροιμουςπροιμ·ους
Datπροιμοιςπροιμ·οις
Genπροιμωνπροιμ·ων
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρωιμεπρωιμ·ε
Nomπρωιμοςπρωιμ·ος
Accπρωιμον[GNT]πρωιμ·ον
Datπρωιμῳπρωιμ·ῳ
Genπρωιμουπρωιμ·ου
PlVocπρωιμοιπρωιμαπρωιμ·οιπρωιμ·α
Nom
Accπρωιμουςπρωιμ·ους
Datπρωιμοιςπρωιμ·οις
Genπρωιμωνπρωιμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:43:13 EST