πρωτος • PRWTOS • prōtos

Search: πρωτη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτῃ; πρωτηπρῶτοςπρωτ·ῃ; πρωτ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτηπρῶτοςπρωτ·ηfem nom|voc sg
πρωτῃπρῶτοςπρωτ·ῃfem dat sg

πρῶτος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρωτη[GNT][LXX]πρωτεπρωτ·ηπρωτ·ε
Nomπρωτος[GNT][LXX]πρωτ·ος
Accπρωτην[GNT][LXX]πρωτον[GNT][LXX]πρωτ·ηνπρωτ·ον
Datπρωτῃ[GNT][LXX]πρωτῳ[GNT][LXX]πρωτ·ῃπρωτ·ῳ
Genπρωτης[GNT][LXX]πρωτου[GNT][LXX]πρωτ·ηςπρωτ·ου
PlVocπρωται[LXX]πρωτοι[GNT][LXX]πρωτα[GNT][LXX]πρωτ·αιπρωτ·οιπρωτ·α
Nom
Accπρωτας[LXX]πρωτους[GNT][LXX]πρωτ·αςπρωτ·ους
Datπρωταις[LXX]πρωτοις[GNT][LXX]πρωτ·αιςπρωτ·οις
Genπρωτων[GNT][LXX]πρωτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Apr-2020 00:17:18 EDT