προθυμος • PROQUMOS • prothumos

Search: προθυμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προθυμον; προθυμον; προθυμονπρόθυμοςπροθυμ·ον; προθυμ·ον; προθυμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προθυμονπρόθυμοςπροθυμ·ονmas acc sg
προθυμονπρόθυμοςπροθυμ·ονfem acc sg
προθυμονπρόθυμοςπροθυμ·ονneu nom|acc|voc sg

πρό·θυμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθυμεπροθυμ·ε
Nomπροθυμος[LXX]προθυμ·ος
Accπροθυμον[GNT][LXX]προθυμ·ον
Datπροθυμῳπροθυμ·ῳ
Genπροθυμουπροθυμ·ου
PlVocπροθυμοιπροθυμαπροθυμ·οιπροθυμ·α
Nom
Accπροθυμους[LXX]προθυμ·ους
Datπροθυμοιςπροθυμ·οις
Genπροθυμωνπροθυμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:43:28 EST