πρωτοτοκος • PRWTOTOKOS • prōtotokos

Search: πρωτοτοκων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτοτοκων; πρωτοτοκων; πρωτοτοκωνπρωτότοκοςπρωτοτοκ·ων; πρωτοτοκ·ων; πρωτοτοκ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτοτοκωνπρωτότοκοςπρωτοτοκ·ωνneu gen pl
πρωτοτοκωνπρωτότοκοςπρωτοτοκ·ωνmas gen pl
πρωτοτοκωνπρωτότοκοςπρωτοτοκ·ωνfem gen pl

πρωτό·τοκος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρωτοτοκεπρωτοτοκ·ε
Nomπρωτοτοκος[GNT][LXX]πρωτοτοκ·ος
Accπρωτοτοκον[GNT][LXX]πρωτοτοκ·ον
Datπρωτοτοκῳ[LXX]πρωτοτοκ·ῳ
Genπρωτοτοκου[LXX]πρωτοτοκ·ου
PlVocπρωτοτοκοιπρωτοτοκα[GNT][LXX]πρωτοτοκ·οιπρωτοτοκ·α
Nom
Accπρωτοτοκουςπρωτοτοκ·ους
Datπρωτοτοκοις[LXX]πρωτοτοκ·οις
Genπρωτοτοκων[GNT][LXX]πρωτοτοκ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:30:30 EST