πρωτοκαθεδρια • PRWTOKAQEDRIA • prōtokathedria

Search: πρωτοκαθεδριας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτοκαθεδριας; πρωτοκαθεδριαςπρωτοκαθεδρίαπρωτοκαθεδρι·ας; πρωτοκαθεδρι·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτοκαθεδριαςπρωτοκαθεδρίαπρωτοκαθεδρι·ας(fem) acc pl
πρωτοκαθεδριαςπρωτοκαθεδρίαπρωτοκαθεδρι·ας(fem) gen sg

πρωτο·καθ·εδρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρωτοκαθεδριαπρωτοκαθεδρι·α
Nom
Accπρωτοκαθεδριαν[GNT]πρωτοκαθεδρι·αν
Datπρωτοκαθεδριᾳπρωτοκαθεδρι·ᾳ
Genπρωτοκαθεδριας[GNT]πρωτοκαθεδρι·ας
PlVocπρωτοκαθεδριαιπρωτοκαθεδρι·αι
Nom
Accπρωτοκαθεδριας[GNT]πρωτοκαθεδρι·ας
Datπρωτοκαθεδριαιςπρωτοκαθεδρι·αις
Genπρωτοκαθεδριωνπρωτοκαθεδρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 19:45:09 EST