προσοχθιζω • PROSOCQIZW PROSOXQIZW • prosochthizō

Search: προσωχθισα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσωχθισαπροσοχθίζωπροσ·ε·οχθι·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσωχθισαπροσοχθίζωπροσ·ε·οχθι·σα1aor act ind 1st sg

προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθιωπροσ·οχθι(ε)·[σ]ωπροσοχθιουμαιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομαι
2ndπροσοχθιεις[LXX]προσ·οχθι(ε)·[σ]ειςπροσοχθιῃ, προσοχθιει[LXX], προσοχθιεισαιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ῃ, προσ·οχθι(ε)·[σ]ει classical, προσ·οχθι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπροσοχθιει[LXX]προσ·οχθι(ε)·[σ]ειπροσοχθιειταιπροσ·οχθι(ε)·[σ]εται
Pl1stπροσοχθιουμενπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομενπροσοχθιουμεθαπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεθα
2ndπροσοχθιειτε[LXX]προσ·οχθι(ε)·[σ]ετεπροσοχθιεισθεπροσ·οχθι(ε)·[σ]εσθε
3rdπροσοχθιουσιν, προσοχθιουσιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσι(ν)προσοχθιουνταιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθιοιμιπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιμιπροσοχθιοιμηνπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιμην
2ndπροσοχθιοιςπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιςπροσοχθιοιοπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιο
3rdπροσοχθιοιπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιπροσοχθιοιτοπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπροσοχθιοιμενπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιμενπροσοχθιοιμεθαπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπροσοχθιοιτεπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιτεπροσοχθιοισθεπροσ·οχθι(ε)·[σ]οισθε
3rdπροσοχθιοιενπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιενπροσοχθιοιντοπροσ·οχθι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσοχθιειν​προσ·οχθι(ε)·[σ]ειν​προσοχθιεισθαι​προσ·οχθι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθιουσαπροσοχθιουνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·απροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπροσοχθιωνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσοχθιουσανπροσοχθιουνταπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·ανπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπροσοχθιουσῃπροσοχθιουντιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·ῃπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπροσοχθιουσηςπροσοχθιουντοςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·ηςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσοχθιουσαιπροσοχθιουντεςπροσοχθιουνταπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·αιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσοχθιουσαςπροσοχθιουνταςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·αςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπροσοχθιουσαιςπροσοχθιουσι, προσοχθιουσινπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·αιςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσοχθιουσωνπροσοχθιουντωνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ουσ·ωνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθιουμενηπροσοχθιουμενεπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ηπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπροσοχθιουμενοςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπροσοχθιουμενηνπροσοχθιουμενονπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ηνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπροσοχθιουμενῃπροσοχθιουμενῳπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ῃπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπροσοχθιουμενηςπροσοχθιουμενουπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ηςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπροσοχθιουμεναιπροσοχθιουμενοιπροσοχθιουμεναπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·αιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·οιπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπροσοχθιουμεναςπροσοχθιουμενουςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·αςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπροσοχθιουμεναιςπροσοχθιουμενοιςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·αιςπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπροσοχθιουμενωνπροσοχθιουμενωνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ωνπροσ·οχθι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθισα[GNT][LXX]προσ·ε·οχθι·σαπροσωχθισαμηνπροσ·ε·οχθι·σαμην
2ndπροσωχθισαςπροσ·ε·οχθι·σαςπροσωχθισωπροσ·ε·οχθι·σω
3rdπροσωχθισεν[GNT][LXX], προσωχθισεπροσ·ε·οχθι·σε(ν), προσ·ε·οχθι·σε(ν)προσωχθισατοπροσ·ε·οχθι·σατο
Pl1stπροσωχθισαμενπροσ·ε·οχθι·σαμενπροσωχθισαμεθαπροσ·ε·οχθι·σαμεθα
2ndπροσωχθισατεπροσ·ε·οχθι·σατεπροσωχθισασθεπροσ·ε·οχθι·σασθε
3rdπροσωχθισαν[LXX]προσ·ε·οχθι·σανπροσωχθισαντοπροσ·ε·οχθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισωπροσ·οχθι·σωπροσοχθισωμαιπροσ·οχθι·σωμαι
2ndπροσοχθισῃς[LXX]προσ·οχθι·σῃςπροσοχθισῃ[LXX]προσ·οχθι·σῃ
3rdπροσοχθισῃ[LXX]προσ·οχθι·σῃπροσοχθισηταιπροσ·οχθι·σηται
Pl1stπροσοχθισωμενπροσ·οχθι·σωμενπροσοχθισωμεθαπροσ·οχθι·σωμεθα
2ndπροσοχθισητεπροσ·οχθι·σητεπροσοχθισησθεπροσ·οχθι·σησθε
3rdπροσοχθισωσιν, προσοχθισωσιπροσ·οχθι·σωσι(ν)προσοχθισωνταιπροσ·οχθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισαιμιπροσ·οχθι·σαιμιπροσοχθισαιμηνπροσ·οχθι·σαιμην
2ndπροσοχθισαις, προσοχθισειαςπροσ·οχθι·σαις, προσ·οχθι·σειας classicalπροσοχθισαιοπροσ·οχθι·σαιο
3rdπροσοχθισαι, προσοχθισειεπροσ·οχθι·σαι, προσ·οχθι·σειε classicalπροσοχθισαιτοπροσ·οχθι·σαιτο
Pl1stπροσοχθισαιμενπροσ·οχθι·σαιμενπροσοχθισαιμεθαπροσ·οχθι·σαιμεθα
2ndπροσοχθισαιτεπροσ·οχθι·σαιτεπροσοχθισαισθεπροσ·οχθι·σαισθε
3rdπροσοχθισαιεν, προσοχθισαισαν, προσοχθισειαν, προσοχθισειενπροσ·οχθι·σαιεν, προσ·οχθι·σαισαν alt, προσ·οχθι·σειαν classical, προσ·οχθι·σειεν classicalπροσοχθισαιντοπροσ·οχθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσοχθισονπροσ·οχθι·σονπροσοχθισαιπροσ·οχθι·σαι
3rdπροσοχθισατωπροσ·οχθι·σατωπροσοχθισασθωπροσ·οχθι·σασθω
Pl1st
2ndπροσοχθισατεπροσ·οχθι·σατεπροσοχθισασθεπροσ·οχθι·σασθε
3rdπροσοχθισατωσαν, προσοχθισαντωνπροσ·οχθι·σατωσαν, προσ·οχθι·σαντων classicalπροσοχθισασθωσαν, προσοχθισασθωνπροσ·οχθι·σασθωσαν, προσ·οχθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσοχθισαι​προσ·οχθι·σαι​προσοχθισασθαι​προσ·οχθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθισασαπροσοχθισαςπροσοχθισανπροσ·οχθι·σασ·απροσ·οχθι·σα[ντ]·ςπροσ·οχθι·σαν[τ]
Nom
Accπροσοχθισασανπροσοχθισανταπροσ·οχθι·σασ·ανπροσ·οχθι·σαντ·α
Datπροσοχθισασῃπροσοχθισαντιπροσ·οχθι·σασ·ῃπροσ·οχθι·σαντ·ι
Genπροσοχθισασηςπροσοχθισαντοςπροσ·οχθι·σασ·ηςπροσ·οχθι·σαντ·ος
PlVocπροσοχθισασαιπροσοχθισαντεςπροσοχθισανταπροσ·οχθι·σασ·αιπροσ·οχθι·σαντ·εςπροσ·οχθι·σαντ·α
Nom
Accπροσοχθισασαςπροσοχθισανταςπροσ·οχθι·σασ·αςπροσ·οχθι·σαντ·ας
Datπροσοχθισασαιςπροσοχθισασι, προσοχθισασινπροσ·οχθι·σασ·αιςπροσ·οχθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσοχθισασωνπροσοχθισαντωνπροσ·οχθι·σασ·ωνπροσ·οχθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθισαμενηπροσοχθισαμενεπροσ·οχθι·σαμεν·ηπροσ·οχθι·σαμεν·ε
Nomπροσοχθισαμενοςπροσ·οχθι·σαμεν·ος
Accπροσοχθισαμενηνπροσοχθισαμενονπροσ·οχθι·σαμεν·ηνπροσ·οχθι·σαμεν·ον
Datπροσοχθισαμενῃπροσοχθισαμενῳπροσ·οχθι·σαμεν·ῃπροσ·οχθι·σαμεν·ῳ
Genπροσοχθισαμενηςπροσοχθισαμενουπροσ·οχθι·σαμεν·ηςπροσ·οχθι·σαμεν·ου
PlVocπροσοχθισαμεναιπροσοχθισαμενοιπροσοχθισαμεναπροσ·οχθι·σαμεν·αιπροσ·οχθι·σαμεν·οιπροσ·οχθι·σαμεν·α
Nom
Accπροσοχθισαμεναςπροσοχθισαμενουςπροσ·οχθι·σαμεν·αςπροσ·οχθι·σαμεν·ους
Datπροσοχθισαμεναιςπροσοχθισαμενοιςπροσ·οχθι·σαμεν·αιςπροσ·οχθι·σαμεν·οις
Genπροσοχθισαμενωνπροσοχθισαμενωνπροσ·οχθι·σαμεν·ωνπροσ·οχθι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθικα[LXX]προσ·ωχθι·κα
2ndπροσωχθικας, προσωχθικεςπροσ·ωχθι·κας, προσ·ωχθι·κες alt
3rdπροσωχθικεν, προσωχθικεπροσ·ωχθι·κε(ν)
Pl1stπροσωχθικαμενπροσ·ωχθι·καμεν
2ndπροσωχθικατεπροσ·ωχθι·κατε
3rdπροσωχθικασιν, προσωχθικασι, προσωχθικανπροσ·ωχθι·κασι(ν), προσ·ωχθι·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθικωπροσ·ωχθι·κω
2ndπροσωχθικῃςπροσ·ωχθι·κῃς
3rdπροσωχθικῃπροσ·ωχθι·κῃ
Pl1stπροσωχθικωμενπροσ·ωχθι·κωμεν
2ndπροσωχθικητεπροσ·ωχθι·κητε
3rdπροσωχθικωσιν, προσωχθικωσιπροσ·ωχθι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθικοιμι, προσωχθικοιηνπροσ·ωχθι·κοιμι, προσ·ωχθι·κοιην classical
2ndπροσωχθικοις, προσωχθικοιηςπροσ·ωχθι·κοις, προσ·ωχθι·κοιης classical
3rdπροσωχθικοι, προσωχθικοιηπροσ·ωχθι·κοι, προσ·ωχθι·κοιη classical
Pl1stπροσωχθικοιμενπροσ·ωχθι·κοιμεν
2ndπροσωχθικοιτεπροσ·ωχθι·κοιτε
3rdπροσωχθικοιενπροσ·ωχθι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσωχθικεπροσ·ωχθι·κε
3rdπροσωχθικετωπροσ·ωχθι·κετω
Pl1st
2ndπροσωχθικετεπροσ·ωχθι·κετε
3rdπροσωχθικετωσανπροσ·ωχθι·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσωχθικεναι​προσ·ωχθι·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσωχθικυιαπροσωχθικοςπροσ·ωχθι·κυι·απροσ·ωχθι·κο[τ]·ς
Nomπροσωχθικωςπροσ·ωχθι·κο[τ]·^ς
Accπροσωχθικυιανπροσωχθικοταπροσ·ωχθι·κυι·ανπροσ·ωχθι·κοτ·α
Datπροσωχθικυιᾳπροσωχθικοτιπροσ·ωχθι·κυι·ᾳπροσ·ωχθι·κοτ·ι
Genπροσωχθικυιαςπροσωχθικοτοςπροσ·ωχθι·κυι·αςπροσ·ωχθι·κοτ·ος
PlVocπροσωχθικυιαιπροσωχθικοτεςπροσωχθικοταπροσ·ωχθι·κυι·αιπροσ·ωχθι·κοτ·εςπροσ·ωχθι·κοτ·α
Nom
Accπροσωχθικυιαςπροσωχθικοταςπροσ·ωχθι·κυι·αςπροσ·ωχθι·κοτ·ας
Datπροσωχθικυιαιςπροσωχθικοσι, προσωχθικοσινπροσ·ωχθι·κυι·αιςπροσ·ωχθι·κο[τ]·σι(ν)
Genπροσωχθικυιωνπροσωχθικοτωνπροσ·ωχθι·κυι·ωνπροσ·ωχθι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθικειν, προσωχθικηπροσ·ε·ωχθι·κειν, προσ·ε·ωχθι·κη classical
2ndπροσωχθικεις, προσωχθικηςπροσ·ε·ωχθι·κεις, προσ·ε·ωχθι·κης classical
3rdπροσωχθικειπροσ·ε·ωχθι·κει
Pl1stπροσωχθικειμεν, προσωχθικεμενπροσ·ε·ωχθι·κειμεν, προσ·ε·ωχθι·κεμεν classical
2ndπροσωχθικειτε, προσωχθικετεπροσ·ε·ωχθι·κειτε, προσ·ε·ωχθι·κετε classical
3rdπροσωχθικεισαν, προσωχθικεσανπροσ·ε·ωχθι·κεισαν, προσ·ε·ωχθι·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσωχθισθηνπροσ·ε·οχθισ·θην
2ndπροσωχθισθηςπροσ·ε·οχθισ·θης
3rdπροσωχθισθη[LXX]προσ·ε·οχθισ·θη
Pl1stπροσωχθισθημενπροσ·ε·οχθισ·θημεν
2ndπροσωχθισθητεπροσ·ε·οχθισ·θητε
3rdπροσωχθισθησανπροσ·ε·οχθισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισθησομαιπροσ·οχθισ·θησομαι
2ndπροσοχθισθησῃ, προσοχθισθησειπροσ·οχθισ·θησῃ, προσ·οχθισ·θησει classical
3rdπροσοχθισθησεταιπροσ·οχθισ·θησεται
Pl1stπροσοχθισθησομεθαπροσ·οχθισ·θησομεθα
2ndπροσοχθισθησεσθεπροσ·οχθισ·θησεσθε
3rdπροσοχθισθησονταιπροσ·οχθισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισθωπροσ·οχθισ·θω
2ndπροσοχθισθῃςπροσ·οχθισ·θῃς
3rdπροσοχθισθῃπροσ·οχθισ·θῃ
Pl1stπροσοχθισθωμενπροσ·οχθισ·θωμεν
2ndπροσοχθισθητεπροσ·οχθισ·θητε
3rdπροσοχθισθωσιν, προσοχθισθωσιπροσ·οχθισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισθειηνπροσ·οχθισ·θειην
2ndπροσοχθισθειηςπροσ·οχθισ·θειης
3rdπροσοχθισθειηπροσ·οχθισ·θειη
Pl1stπροσοχθισθειημεν, προσοχθισθειμενπροσ·οχθισ·θειημεν, προσ·οχθισ·θειμεν classical
2ndπροσοχθισθειητε, προσοχθισθειτεπροσ·οχθισ·θειητε, προσ·οχθισ·θειτε classical
3rdπροσοχθισθειησαν, προσοχθισθειενπροσ·οχθισ·θειησαν, προσ·οχθισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσοχθισθησοιμηνπροσ·οχθισ·θησοιμην
2ndπροσοχθισθησοιοπροσ·οχθισ·θησοιο
3rdπροσοχθισθησοιτοπροσ·οχθισ·θησοιτο
Pl1stπροσοχθισθησοιμεθαπροσ·οχθισ·θησοιμεθα
2ndπροσοχθισθησοισθεπροσ·οχθισ·θησοισθε
3rdπροσοχθισθησοιντοπροσ·οχθισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσοχθισθητιπροσ·οχθισ·θητι
3rdπροσοχθισθητωπροσ·οχθισ·θητω
Pl1st
2ndπροσοχθισθητεπροσ·οχθισ·θητε
3rdπροσοχθισθητωσαν, προσοχθισθεντωνπροσ·οχθισ·θητωσαν, προσ·οχθισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσοχθισθηναι​προσ·οχθισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσοχθισθησεσθαι​προσ·οχθισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθισθεισαπροσοχθισθειςπροσοχθισθενπροσ·οχθισ·θεισ·απροσ·οχθισ·θει[ντ]·ςπροσ·οχθισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσοχθισθεισανπροσοχθισθενταπροσ·οχθισ·θεισ·ανπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·α
Datπροσοχθισθεισῃπροσοχθισθεντιπροσ·οχθισ·θεισ·ῃπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσοχθισθεισηςπροσοχθισθεντοςπροσ·οχθισ·θεισ·ηςπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσοχθισθεισαιπροσοχθισθεντεςπροσοχθισθενταπροσ·οχθισ·θεισ·αιπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·εςπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσοχθισθεισαςπροσοχθισθενταςπροσ·οχθισ·θεισ·αςπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσοχθισθεισαιςπροσοχθισθεισι, προσοχθισθεισινπροσ·οχθισ·θεισ·αιςπροσ·οχθισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσοχθισθεισωνπροσοχθισθεντωνπροσ·οχθισ·θεισ·ωνπροσ·οχθισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοχθισθησομενηπροσοχθισθησομενεπροσ·οχθισ·θησομεν·ηπροσ·οχθισ·θησομεν·ε
Nomπροσοχθισθησομενοςπροσ·οχθισ·θησομεν·ος
Accπροσοχθισθησομενηνπροσοχθισθησομενονπροσ·οχθισ·θησομεν·ηνπροσ·οχθισ·θησομεν·ον
Datπροσοχθισθησομενῃπροσοχθισθησομενῳπροσ·οχθισ·θησομεν·ῃπροσ·οχθισ·θησομεν·ῳ
Genπροσοχθισθησομενηςπροσοχθισθησομενουπροσ·οχθισ·θησομεν·ηςπροσ·οχθισ·θησομεν·ου
PlVocπροσοχθισθησομεναιπροσοχθισθησομενοιπροσοχθισθησομεναπροσ·οχθισ·θησομεν·αιπροσ·οχθισ·θησομεν·οιπροσ·οχθισ·θησομεν·α
Nom
Accπροσοχθισθησομεναςπροσοχθισθησομενουςπροσ·οχθισ·θησομεν·αςπροσ·οχθισ·θησομεν·ους
Datπροσοχθισθησομεναιςπροσοχθισθησομενοιςπροσ·οχθισ·θησομεν·αιςπροσ·οχθισ·θησομεν·οις
Genπροσοχθισθησομενωνπροσοχθισθησομενωνπροσ·οχθισ·θησομεν·ωνπροσ·οχθισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 15:39:41 EST