προσωπον • PROSWPON • prosōpon

Search: προσωπου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσωπουπρόσωπονπροσωπ·ου(neu) gen sg

πρόσ·ωπον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσωπον[GNT][LXX]προσωπ·ον
Nom
Acc
Datπροσωπῳ[GNT][LXX]προσωπ·ῳ
Genπροσωπου[GNT][LXX]προσωπ·ου
PlVocπροσωπα[GNT][LXX]προσωπ·α
Nom
Acc
Datπροσωποις[LXX]προσωπ·οις
Genπροσωπων[GNT][LXX]προσωπ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 18:36:02 EDT