προστασσω προσταττω • PROSTASSW PROSTATTW • prostassō prostattō

Search: προσεταξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεταξενπροστάσσωπροσ·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεταξενπροστάσσωπροσ·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστασσω, προσταττωπροσ·τασσ·ω, προσ·ταττ·ωπροστασσομαι, προσταττομαιπροσ·τασσ·ομαι, προσ·ταττ·ομαι
2ndπροστασσεις[LXX], προσταττειςπροσ·τασσ·εις, προσ·ταττ·ειςπροστασσῃ, προστασσει, προστασσεσαι, προσταττῃ, προσταττει, προσταττεσαιπροσ·τασσ·ῃ, προσ·τασσ·ει classical, προσ·τασσ·εσαι alt, προσ·ταττ·ῃ, προσ·ταττ·ει classical, προσ·ταττ·εσαι alt
3rdπροστασσει, προσταττειπροσ·τασσ·ει, προσ·ταττ·ειπροστασσεται, προσταττεταιπροσ·τασσ·εται, προσ·ταττ·εται
Pl1stπροστασσομεν, προσταττομενπροσ·τασσ·ομεν, προσ·ταττ·ομενπροστασσομεθα, προσταττομεθαπροσ·τασσ·ομεθα, προσ·ταττ·ομεθα
2ndπροστασσετε, προσταττετεπροσ·τασσ·ετε, προσ·ταττ·ετεπροστασσεσθε, προσταττεσθεπροσ·τασσ·εσθε, προσ·ταττ·εσθε
3rdπροστασσουσιν, προστασσουσι, προσταττουσιν, προσταττουσιπροσ·τασσ·ουσι(ν), προσ·ταττ·ουσι(ν)προστασσονται, προσταττονταιπροσ·τασσ·ονται, προσ·ταττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστασσω, προσταττωπροσ·τασσ·ω, προσ·ταττ·ωπροστασσωμαι, προσταττωμαιπροσ·τασσ·ωμαι, προσ·ταττ·ωμαι
2ndπροστασσῃς, προσταττῃςπροσ·τασσ·ῃς, προσ·ταττ·ῃςπροστασσῃ, προσταττῃπροσ·τασσ·ῃ, προσ·ταττ·ῃ
3rdπροστασσῃ, προσταττῃπροσ·τασσ·ῃ, προσ·ταττ·ῃπροστασσηται, προσταττηταιπροσ·τασσ·ηται, προσ·ταττ·ηται
Pl1stπροστασσωμεν, προσταττωμενπροσ·τασσ·ωμεν, προσ·ταττ·ωμενπροστασσωμεθα, προσταττωμεθαπροσ·τασσ·ωμεθα, προσ·ταττ·ωμεθα
2ndπροστασσητε, προσταττητεπροσ·τασσ·ητε, προσ·ταττ·ητεπροστασσησθε, προσταττησθεπροσ·τασσ·ησθε, προσ·ταττ·ησθε
3rdπροστασσωσιν, προστασσωσι, προσταττωσιν, προσταττωσιπροσ·τασσ·ωσι(ν), προσ·ταττ·ωσι(ν)προστασσωνται, προσταττωνταιπροσ·τασσ·ωνται, προσ·ταττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστασσοιμι, προσταττοιμιπροσ·τασσ·οιμι, προσ·ταττ·οιμιπροστασσοιμην, προσταττοιμηνπροσ·τασσ·οιμην, προσ·ταττ·οιμην
2ndπροστασσοις, προσταττοιςπροσ·τασσ·οις, προσ·ταττ·οιςπροστασσοιο, προσταττοιοπροσ·τασσ·οιο, προσ·ταττ·οιο
3rdπροστασσοι, προσταττοιπροσ·τασσ·οι, προσ·ταττ·οιπροστασσοιτο, προσταττοιτοπροσ·τασσ·οιτο, προσ·ταττ·οιτο
Pl1stπροστασσοιμεν, προσταττοιμενπροσ·τασσ·οιμεν, προσ·ταττ·οιμενπροστασσοιμεθα, προσταττοιμεθαπροσ·τασσ·οιμεθα, προσ·ταττ·οιμεθα
2ndπροστασσοιτε, προσταττοιτεπροσ·τασσ·οιτε, προσ·ταττ·οιτεπροστασσοισθε, προσταττοισθεπροσ·τασσ·οισθε, προσ·ταττ·οισθε
3rdπροστασσοιεν, προστασσοισαν, προσταττοιεν, προσταττοισανπροσ·τασσ·οιεν, προσ·τασσ·οισαν alt, προσ·ταττ·οιεν, προσ·ταττ·οισαν altπροστασσοιντο, προσταττοιντοπροσ·τασσ·οιντο, προσ·ταττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστασσε, προσταττεπροσ·τασσ·ε, προσ·ταττ·επροστασσου, προσταττουπροσ·τασσ·ου, προσ·ταττ·ου
3rdπροστασσετω, προσταττετωπροσ·τασσ·ετω, προσ·ταττ·ετωπροστασσεσθω, προσταττεσθωπροσ·τασσ·εσθω, προσ·ταττ·εσθω
Pl1st
2ndπροστασσετε, προσταττετεπροσ·τασσ·ετε, προσ·ταττ·ετεπροστασσεσθε, προσταττεσθεπροσ·τασσ·εσθε, προσ·ταττ·εσθε
3rdπροστασσετωσαν, προστασσοντων, προσταττετωσαν, προσταττοντωνπροσ·τασσ·ετωσαν, προσ·τασσ·οντων classical, προσ·ταττ·ετωσαν, προσ·ταττ·οντων classicalπροστασσεσθωσαν, προστασσεσθων, προσταττεσθωσαν, προσταττεσθωνπροσ·τασσ·εσθωσαν, προσ·τασσ·εσθων classical, προσ·ταττ·εσθωσαν, προσ·ταττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστασσειν, προσταττειν[LXX]​προσ·τασσ·ειν, προσ·ταττ·εινπροστασσεσθαι, προσταττεσθαι​προσ·τασσ·εσθαι, προσ·ταττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστασσουσα, προσταττουσαπροστασσον, προσταττονπροσ·τασσ·ουσ·α, προσ·ταττ·ουσ·απροσ·τασσ·ο[υ]ν[τ], προσ·ταττ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροστασσων[LXX], προσταττωνπροσ·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^, προσ·ταττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροστασσουσαν, προσταττουσανπροστασσοντα[LXX], προσταττονταπροσ·τασσ·ουσ·αν, προσ·ταττ·ουσ·ανπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·α, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·α
Datπροστασσουσῃ, προσταττουσῃπροστασσοντι, προσταττοντιπροσ·τασσ·ουσ·ῃ, προσ·ταττ·ουσ·ῃπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·ι, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·ι
Genπροστασσουσης, προσταττουσηςπροστασσοντος, προσταττοντοςπροσ·τασσ·ουσ·ης, προσ·ταττ·ουσ·ηςπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·ος, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροστασσουσαι, προσταττουσαιπροστασσοντες, προσταττοντεςπροστασσοντα[LXX], προσταττονταπροσ·τασσ·ουσ·αι, προσ·ταττ·ουσ·αιπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·ες, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·εςπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·α, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροστασσουσας, προσταττουσαςπροστασσοντας, προσταττονταςπροσ·τασσ·ουσ·ας, προσ·ταττ·ουσ·αςπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·ας, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·ας
Datπροστασσουσαις, προσταττουσαιςπροστασσουσι, προστασσουσιν, προσταττουσι, προσταττουσινπροσ·τασσ·ουσ·αις, προσ·ταττ·ουσ·αιςπροσ·τασσ·ου[ντ]·σι(ν), προσ·ταττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροστασσουσων, προσταττουσωνπροστασσοντων, προσταττοντωνπροσ·τασσ·ουσ·ων, προσ·ταττ·ουσ·ωνπροσ·τασσ·ο[υ]ντ·ων, προσ·ταττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστασσομενη, προσταττομενηπροστασσομενε, προσταττομενεπροσ·τασσ·ομεν·η, προσ·ταττ·ομεν·ηπροσ·τασσ·ομεν·ε, προσ·ταττ·ομεν·ε
Nomπροστασσομενος, προσταττομενοςπροσ·τασσ·ομεν·ος, προσ·ταττ·ομεν·ος
Accπροστασσομενην, προσταττομενηνπροστασσομενον, προσταττομενονπροσ·τασσ·ομεν·ην, προσ·ταττ·ομεν·ηνπροσ·τασσ·ομεν·ον, προσ·ταττ·ομεν·ον
Datπροστασσομενῃ, προσταττομενῃπροστασσομενῳ, προσταττομενῳπροσ·τασσ·ομεν·ῃ, προσ·ταττ·ομεν·ῃπροσ·τασσ·ομεν·ῳ, προσ·ταττ·ομεν·ῳ
Genπροστασσομενης, προσταττομενηςπροστασσομενου, προσταττομενουπροσ·τασσ·ομεν·ης, προσ·ταττ·ομεν·ηςπροσ·τασσ·ομεν·ου, προσ·ταττ·ομεν·ου
PlVocπροστασσομεναι, προσταττομεναιπροστασσομενοι, προσταττομενοιπροστασσομενα, προσταττομεναπροσ·τασσ·ομεν·αι, προσ·ταττ·ομεν·αιπροσ·τασσ·ομεν·οι, προσ·ταττ·ομεν·οιπροσ·τασσ·ομεν·α, προσ·ταττ·ομεν·α
Nom
Accπροστασσομενας, προσταττομεναςπροστασσομενους, προσταττομενουςπροσ·τασσ·ομεν·ας, προσ·ταττ·ομεν·αςπροσ·τασσ·ομεν·ους, προσ·ταττ·ομεν·ους
Datπροστασσομεναις, προσταττομεναιςπροστασσομενοις, προσταττομενοιςπροσ·τασσ·ομεν·αις, προσ·ταττ·ομεν·αιςπροσ·τασσ·ομεν·οις, προσ·ταττ·ομεν·οις
Genπροστασσομενων, προσταττομενωνπροστασσομενων, προσταττομενωνπροσ·τασσ·ομεν·ων, προσ·ταττ·ομεν·ωνπροσ·τασσ·ομεν·ων, προσ·ταττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσετασσον, προσεταττονπροσ·ε·τασσ·ον, προσ·ε·ταττ·ονπροσετασσομην, προσεταττομηνπροσ·ε·τασσ·ομην, προσ·ε·ταττ·ομην
2ndπροσετασσες, προσεταττεςπροσ·ε·τασσ·ες, προσ·ε·ταττ·εςπροσετασσου, προσεταττουπροσ·ε·τασσ·ου, προσ·ε·ταττ·ου
3rdπροσετασσεν, προσετασσε, προσεταττεν, προσεταττεπροσ·ε·τασσ·ε(ν), προσ·ε·ταττ·ε(ν)προσετασσετο, προσεταττετοπροσ·ε·τασσ·ετο, προσ·ε·ταττ·ετο
Pl1stπροσετασσομεν, προσεταττομενπροσ·ε·τασσ·ομεν, προσ·ε·ταττ·ομενπροσετασσομεθα, προσεταττομεθαπροσ·ε·τασσ·ομεθα, προσ·ε·ταττ·ομεθα
2ndπροσετασσετε, προσεταττετεπροσ·ε·τασσ·ετε, προσ·ε·ταττ·ετεπροσετασσεσθε, προσεταττεσθεπροσ·ε·τασσ·εσθε, προσ·ε·ταττ·εσθε
3rdπροσετασσον, προσετασσοσαν, προσεταττον, προσεταττοσανπροσ·ε·τασσ·ον, προσ·ε·τασσ·οσαν alt, προσ·ε·ταττ·ον, προσ·ε·ταττ·οσαν altπροσετασσοντο, προσεταττοντοπροσ·ε·τασσ·οντο, προσ·ε·ταττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσταξωπροσ·τασσ·σωπροσταξομαιπροσ·τασσ·σομαι
2ndπροσταξειςπροσ·τασσ·σειςπροσταξῃ, προσταξει[LXX], προσταξεσαιπροσ·τασσ·σῃ, προσ·τασσ·σει classical, προσ·τασσ·σεσαι alt
3rdπροσταξει[LXX]προσ·τασσ·σειπροσταξεταιπροσ·τασσ·σεται
Pl1stπροσταξομενπροσ·τασσ·σομενπροσταξομεθαπροσ·τασσ·σομεθα
2ndπροσταξετεπροσ·τασσ·σετεπροσταξεσθεπροσ·τασσ·σεσθε
3rdπροσταξουσιν, προσταξουσιπροσ·τασσ·σουσι(ν)προσταξονταιπροσ·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσταξοιμιπροσ·τασσ·σοιμιπροσταξοιμηνπροσ·τασσ·σοιμην
2ndπροσταξοιςπροσ·τασσ·σοιςπροσταξοιοπροσ·τασσ·σοιο
3rdπροσταξοιπροσ·τασσ·σοιπροσταξοιτοπροσ·τασσ·σοιτο
Pl1stπροσταξοιμενπροσ·τασσ·σοιμενπροσταξοιμεθαπροσ·τασσ·σοιμεθα
2ndπροσταξοιτεπροσ·τασσ·σοιτεπροσταξοισθεπροσ·τασσ·σοισθε
3rdπροσταξοιενπροσ·τασσ·σοιενπροσταξοιντοπροσ·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσταξειν​προσ·τασσ·σειν​προσταξεσθαι​προσ·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταξουσαπροσταξον[LXX]προσ·τασσ·σουσ·απροσ·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσταξωνπροσ·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσταξουσανπροσταξονταπροσ·τασσ·σουσ·ανπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datπροσταξουσῃπροσταξοντιπροσ·τασσ·σουσ·ῃπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genπροσταξουσηςπροσταξοντοςπροσ·τασσ·σουσ·ηςπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσταξουσαιπροσταξοντεςπροσταξονταπροσ·τασσ·σουσ·αιπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·εςπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσταξουσαςπροσταξονταςπροσ·τασσ·σουσ·αςπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datπροσταξουσαιςπροσταξουσι, προσταξουσινπροσ·τασσ·σουσ·αιςπροσ·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσταξουσωνπροσταξοντωνπροσ·τασσ·σουσ·ωνπροσ·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταξομενηπροσταξομενεπροσ·τασσ·σομεν·ηπροσ·τασσ·σομεν·ε
Nomπροσταξομενοςπροσ·τασσ·σομεν·ος
Accπροσταξομενηνπροσταξομενονπροσ·τασσ·σομεν·ηνπροσ·τασσ·σομεν·ον
Datπροσταξομενῃπροσταξομενῳπροσ·τασσ·σομεν·ῃπροσ·τασσ·σομεν·ῳ
Genπροσταξομενηςπροσταξομενουπροσ·τασσ·σομεν·ηςπροσ·τασσ·σομεν·ου
PlVocπροσταξομεναιπροσταξομενοιπροσταξομεναπροσ·τασσ·σομεν·αιπροσ·τασσ·σομεν·οιπροσ·τασσ·σομεν·α
Nom
Accπροσταξομεναςπροσταξομενουςπροσ·τασσ·σομεν·αςπροσ·τασσ·σομεν·ους
Datπροσταξομεναιςπροσταξομενοιςπροσ·τασσ·σομεν·αιςπροσ·τασσ·σομεν·οις
Genπροσταξομενωνπροσταξομενωνπροσ·τασσ·σομεν·ωνπροσ·τασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεταξα[LXX]προσ·ε·τασσ·σαπροσεταξαμηνπροσ·ε·τασσ·σαμην
2ndπροσεταξας[LXX]προσ·ε·τασσ·σαςπροσεταξωπροσ·ε·τασσ·σω
3rdπροσεταξεν[GNT][LXX], προσεταξεπροσ·ε·τασσ·σε(ν), προσ·ε·τασσ·σε(ν)προσεταξατοπροσ·ε·τασσ·σατο
Pl1stπροσεταξαμενπροσ·ε·τασσ·σαμενπροσεταξαμεθαπροσ·ε·τασσ·σαμεθα
2ndπροσεταξατεπροσ·ε·τασσ·σατεπροσεταξασθεπροσ·ε·τασσ·σασθε
3rdπροσεταξαν[LXX]προσ·ε·τασσ·σανπροσεταξαντοπροσ·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσταξωπροσ·τασσ·σωπροσταξωμαιπροσ·τασσ·σωμαι
2ndπροσταξῃςπροσ·τασσ·σῃςπροσταξῃπροσ·τασσ·σῃ
3rdπροσταξῃπροσ·τασσ·σῃπροσταξηταιπροσ·τασσ·σηται
Pl1stπροσταξωμενπροσ·τασσ·σωμενπροσταξωμεθαπροσ·τασσ·σωμεθα
2ndπροσταξητεπροσ·τασσ·σητεπροσταξησθεπροσ·τασσ·σησθε
3rdπροσταξωσιν, προσταξωσιπροσ·τασσ·σωσι(ν)προσταξωνταιπροσ·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσταξαιμιπροσ·τασσ·σαιμιπροσταξαιμηνπροσ·τασσ·σαιμην
2ndπροσταξαις, προσταξειαςπροσ·τασσ·σαις, προσ·τασσ·σειας classicalπροσταξαιοπροσ·τασσ·σαιο
3rdπροσταξαι[LXX], προσταξειεπροσ·τασσ·σαι, προσ·τασσ·σειε classicalπροσταξαιτοπροσ·τασσ·σαιτο
Pl1stπροσταξαιμενπροσ·τασσ·σαιμενπροσταξαιμεθαπροσ·τασσ·σαιμεθα
2ndπροσταξαιτεπροσ·τασσ·σαιτεπροσταξαισθεπροσ·τασσ·σαισθε
3rdπροσταξαιεν, προσταξαισαν, προσταξειαν, προσταξειενπροσ·τασσ·σαιεν, προσ·τασσ·σαισαν alt, προσ·τασσ·σειαν classical, προσ·τασσ·σειεν classicalπροσταξαιντοπροσ·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσταξον[LXX]προσ·τασσ·σονπροσταξαι[LXX]προσ·τασσ·σαι
3rdπροσταξατω[LXX]προσ·τασσ·σατωπροσταξασθωπροσ·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndπροσταξατεπροσ·τασσ·σατεπροσταξασθεπροσ·τασσ·σασθε
3rdπροσταξατωσαν, προσταξαντωνπροσ·τασσ·σατωσαν, προσ·τασσ·σαντων classicalπροσταξασθωσαν, προσταξασθωνπροσ·τασσ·σασθωσαν, προσ·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσταξαι[LXX]​προσ·τασσ·σαιπροσταξασθαι​προσ·τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταξασαπροσταξας[LXX]προσταξανπροσ·τασσ·σασ·απροσ·τασσ·σα[ντ]·ςπροσ·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accπροσταξασανπροσταξανταπροσ·τασσ·σασ·ανπροσ·τασσ·σαντ·α
Datπροσταξασῃπροσταξαντιπροσ·τασσ·σασ·ῃπροσ·τασσ·σαντ·ι
Genπροσταξασηςπροσταξαντος[LXX]προσ·τασσ·σασ·ηςπροσ·τασσ·σαντ·ος
PlVocπροσταξασαιπροσταξαντεςπροσταξανταπροσ·τασσ·σασ·αιπροσ·τασσ·σαντ·εςπροσ·τασσ·σαντ·α
Nom
Accπροσταξασαςπροσταξανταςπροσ·τασσ·σασ·αςπροσ·τασσ·σαντ·ας
Datπροσταξασαιςπροσταξασι, προσταξασινπροσ·τασσ·σασ·αιςπροσ·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσταξασωνπροσταξαντωνπροσ·τασσ·σασ·ωνπροσ·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταξαμενηπροσταξαμενεπροσ·τασσ·σαμεν·ηπροσ·τασσ·σαμεν·ε
Nomπροσταξαμενοςπροσ·τασσ·σαμεν·ος
Accπροσταξαμενηνπροσταξαμενονπροσ·τασσ·σαμεν·ηνπροσ·τασσ·σαμεν·ον
Datπροσταξαμενῃπροσταξαμενῳπροσ·τασσ·σαμεν·ῃπροσ·τασσ·σαμεν·ῳ
Genπροσταξαμενηςπροσταξαμενουπροσ·τασσ·σαμεν·ηςπροσ·τασσ·σαμεν·ου
PlVocπροσταξαμεναιπροσταξαμενοιπροσταξαμεναπροσ·τασσ·σαμεν·αιπροσ·τασσ·σαμεν·οιπροσ·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accπροσταξαμεναςπροσταξαμενουςπροσ·τασσ·σαμεν·αςπροσ·τασσ·σαμεν·ους
Datπροσταξαμεναιςπροσταξαμενοιςπροσ·τασσ·σαμεν·αιςπροσ·τασσ·σαμεν·οις
Genπροσταξαμενωνπροσταξαμενωνπροσ·τασσ·σαμεν·ωνπροσ·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταχα[LXX]προσ·τετασσ·καπροστεταγμαιπροσ·τετασσ·μαι
2ndπροστεταχας, προστεταχεςπροσ·τετασσ·κας, προσ·τετασσ·κες altπροστεταξαιπροσ·τετασσ·σαι
3rdπροστεταχεν, προστεταχεπροσ·τετασσ·κε(ν)προστετακται[LXX]προσ·τετασσ·ται
Pl1stπροστεταχαμεν[LXX]προσ·τετασσ·καμενπροστεταγμεθαπροσ·τετασσ·μεθα
2ndπροστεταχατεπροσ·τετασσ·κατεπροστεταχθεπροσ·τετασσ·σθε
3rdπροστεταχασιν, προστεταχασι, προστεταχανπροσ·τετασσ·κασι(ν), προσ·τετασσ·καν altπροστεταχαταιπροσ·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταξομαιπροσ·τετασσ·σομαι
2ndπροστεταξῃ, προστεταξειπροσ·τετασσ·σῃ, προσ·τετασσ·σει classical
3rdπροστεταξεταιπροσ·τετασσ·σεται
Pl1stπροστεταξομεθαπροσ·τετασσ·σομεθα
2ndπροστεταξεσθεπροσ·τετασσ·σεσθε
3rdπροστεταξονταιπροσ·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταχωπροσ·τετασσ·κω
2ndπροστεταχῃςπροσ·τετασσ·κῃς
3rdπροστεταχῃπροσ·τετασσ·κῃ
Pl1stπροστεταχωμενπροσ·τετασσ·κωμεν
2ndπροστεταχητεπροσ·τετασσ·κητε
3rdπροστεταχωσιν, προστεταχωσιπροσ·τετασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταχοιμι, προστεταχοιηνπροσ·τετασσ·κοιμι, προσ·τετασσ·κοιην classical
2ndπροστεταχοις, προστεταχοιηςπροσ·τετασσ·κοις, προσ·τετασσ·κοιης classical
3rdπροστεταχοι, προστεταχοιηπροσ·τετασσ·κοι, προσ·τετασσ·κοιη classical
Pl1stπροστεταχοιμενπροσ·τετασσ·κοιμεν
2ndπροστεταχοιτεπροσ·τετασσ·κοιτε
3rdπροστεταχοιενπροσ·τετασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταξοιμηνπροσ·τετασσ·σοιμην
2ndπροστεταξοιοπροσ·τετασσ·σοιο
3rdπροστεταξοιτοπροσ·τετασσ·σοιτο
Pl1stπροστεταξοιμεθαπροσ·τετασσ·σοιμεθα
2ndπροστεταξοισθεπροσ·τετασσ·σοισθε
3rdπροστεταξοιντοπροσ·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστεταχεπροσ·τετασσ·κεπροστεταξοπροσ·τετασσ·σο
3rdπροστεταχετωπροσ·τετασσ·κετωπροστεταχθωπροσ·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndπροστεταχετεπροσ·τετασσ·κετεπροστεταχθεπροσ·τετασσ·σθε
3rdπροστεταχετωσανπροσ·τετασσ·κετωσανπροστεταχθωσαν, προστεταχθωνπροσ·τετασσ·σθωσαν, προσ·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστεταχεναι​προσ·τετασσ·κεναι​προστεταχθαι​προσ·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστεταξεσθαι​προσ·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεταχυιαπροστεταχοςπροσ·τετασσ·κυι·απροσ·τετασσ·κο[τ]·ς
Nomπροστεταχως[LXX]προσ·τετασσ·κο[τ]·^ς
Accπροστεταχυιανπροστεταχοταπροσ·τετασσ·κυι·ανπροσ·τετασσ·κοτ·α
Datπροστεταχυιᾳπροστεταχοτιπροσ·τετασσ·κυι·ᾳπροσ·τετασσ·κοτ·ι
Genπροστεταχυιαςπροστεταχοτοςπροσ·τετασσ·κυι·αςπροσ·τετασσ·κοτ·ος
PlVocπροστεταχυιαιπροστεταχοτεςπροστεταχοταπροσ·τετασσ·κυι·αιπροσ·τετασσ·κοτ·εςπροσ·τετασσ·κοτ·α
Nom
Accπροστεταχυιαςπροστεταχοταςπροσ·τετασσ·κυι·αςπροσ·τετασσ·κοτ·ας
Datπροστεταχυιαιςπροστεταχοσι, προστεταχοσινπροσ·τετασσ·κυι·αιςπροσ·τετασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genπροστεταχυιωνπροστεταχοτωνπροσ·τετασσ·κυι·ωνπροσ·τετασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεταγμενηπροστεταγμενεπροσ·τετασσ·μεν·ηπροσ·τετασσ·μεν·ε
Nomπροστεταγμενοςπροσ·τετασσ·μεν·ος
Accπροστεταγμενηνπροστεταγμενον[LXX]προσ·τετασσ·μεν·ηνπροσ·τετασσ·μεν·ον
Datπροστεταγμενῃπροστεταγμενῳπροσ·τετασσ·μεν·ῃπροσ·τετασσ·μεν·ῳ
Genπροστεταγμενηςπροστεταγμενουπροσ·τετασσ·μεν·ηςπροσ·τετασσ·μεν·ου
PlVocπροστεταγμεναιπροστεταγμενοιπροστεταγμενα[GNT][LXX]προσ·τετασσ·μεν·αιπροσ·τετασσ·μεν·οιπροσ·τετασσ·μεν·α
Nom
Accπροστεταγμεναςπροστεταγμενους[GNT]προσ·τετασσ·μεν·αςπροσ·τετασσ·μεν·ους
Datπροστεταγμεναιςπροστεταγμενοιςπροσ·τετασσ·μεν·αιςπροσ·τετασσ·μεν·οις
Genπροστεταγμενωνπροστεταγμενωνπροσ·τετασσ·μεν·ωνπροσ·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσετεταχειν, προσετεταχηπροσ·ε·τετασσ·κειν, προσ·ε·τετασσ·κη classicalπροσετεταγμηνπροσ·ε·τετασσ·μην
2ndπροσετεταχεις, προσετεταχηςπροσ·ε·τετασσ·κεις, προσ·ε·τετασσ·κης classicalπροσετεταξοπροσ·ε·τετασσ·σο
3rdπροσετεταχειπροσ·ε·τετασσ·κειπροσετετακτοπροσ·ε·τετασσ·το
Pl1stπροσετεταχειμεν, προσετεταχεμενπροσ·ε·τετασσ·κειμεν, προσ·ε·τετασσ·κεμεν classicalπροσετεταγμεθαπροσ·ε·τετασσ·μεθα
2ndπροσετεταχειτε, προσετεταχετεπροσ·ε·τετασσ·κειτε, προσ·ε·τετασσ·κετε classicalπροσετεταχθεπροσ·ε·τετασσ·σθε
3rdπροσετεταχεισαν, προσετεταχεσανπροσ·ε·τετασσ·κεισαν, προσ·ε·τετασσ·κεσαν classicalπροσετεταχατοπροσ·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεταχειν, προστεταχηπροσ·[ε]·τετασσ·κειν, προσ·[ε]·τετασσ·κη classicalπροστεταγμηνπροσ·[ε]·τετασσ·μην
2ndπροστεταχεις, προστεταχηςπροσ·[ε]·τετασσ·κεις, προσ·[ε]·τετασσ·κης classicalπροστεταξοπροσ·[ε]·τετασσ·σο
3rdπροστεταχειπροσ·[ε]·τετασσ·κειπροστετακτοπροσ·[ε]·τετασσ·το
Pl1stπροστεταχειμεν, προστεταχεμενπροσ·[ε]·τετασσ·κειμεν, προσ·[ε]·τετασσ·κεμεν classicalπροστεταγμεθαπροσ·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndπροστεταχειτε, προστεταχετεπροσ·[ε]·τετασσ·κειτε, προσ·[ε]·τετασσ·κετε classicalπροστεταχθεπροσ·[ε]·τετασσ·σθε
3rdπροστεταχεισαν, προστεταχεσανπροσ·[ε]·τετασσ·κεισαν, προσ·[ε]·τετασσ·κεσαν classicalπροστεταχατοπροσ·[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσεταγην, προσεταχθηνπροσ·ε·ταγ·[θ]ην, προσ·ε·τασσ·θην
2ndπροσεταγης, προσεταχθηςπροσ·ε·ταγ·[θ]ης, προσ·ε·τασσ·θης
3rdπροσεταγη[LXX], προσεταχθηπροσ·ε·ταγ·[θ]η, προσ·ε·τασσ·θη
Pl1stπροσεταγημεν, προσεταχθημενπροσ·ε·ταγ·[θ]ημεν, προσ·ε·τασσ·θημεν
2ndπροσεταγητε, προσεταχθητεπροσ·ε·ταγ·[θ]ητε, προσ·ε·τασσ·θητε
3rdπροσεταγησαν, προσεταχθησανπροσ·ε·ταγ·[θ]ησαν, προσ·ε·τασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσταγησομαι, προσταχθησομαιπροσ·ταγ·[θ]ησομαι, προσ·τασσ·θησομαι
2ndπροσταγησῃ, προσταγησει, προσταχθησῃ, προσταχθησειπροσ·ταγ·[θ]ησῃ, προσ·ταγ·[θ]ησει classical, προσ·τασσ·θησῃ, προσ·τασσ·θησει classical
3rdπροσταγησεται, προσταχθησεταιπροσ·ταγ·[θ]ησεται, προσ·τασσ·θησεται
Pl1stπροσταγησομεθα, προσταχθησομεθαπροσ·ταγ·[θ]ησομεθα, προσ·τασσ·θησομεθα
2ndπροσταγησεσθε, προσταχθησεσθεπροσ·ταγ·[θ]ησεσθε, προσ·τασσ·θησεσθε
3rdπροσταγησονται, προσταχθησονταιπροσ·ταγ·[θ]ησονται, προσ·τασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσταγω, προσταχθωπροσ·ταγ·[θ]ω, προσ·τασσ·θω
2ndπροσταγῃς, προσταχθῃςπροσ·ταγ·[θ]ῃς, προσ·τασσ·θῃς
3rdπροσταγῃ, προσταχθῃπροσ·ταγ·[θ]ῃ, προσ·τασσ·θῃ
Pl1stπροσταγωμεν, προσταχθωμενπροσ·ταγ·[θ]ωμεν, προσ·τασσ·θωμεν
2ndπροσταγητε, προσταχθητεπροσ·ταγ·[θ]ητε, προσ·τασσ·θητε
3rdπροσταγωσιν, προσταγωσι, προσταχθωσιν, προσταχθωσιπροσ·ταγ·[θ]ωσι(ν), προσ·τασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσταγειην, προσταχθειηνπροσ·ταγ·[θ]ειην, προσ·τασσ·θειην
2ndπροσταγειης, προσταχθειηςπροσ·ταγ·[θ]ειης, προσ·τασσ·θειης
3rdπροσταγειη, προσταχθειηπροσ·ταγ·[θ]ειη, προσ·τασσ·θειη
Pl1stπροσταγειημεν, προσταγειμεν, προσταχθειημεν, προσταχθειμενπροσ·ταγ·[θ]ειημεν, προσ·ταγ·[θ]ειμεν classical, προσ·τασσ·θειημεν, προσ·τασσ·θειμεν classical
2ndπροσταγειητε, προσταγειτε, προσταχθειητε, προσταχθειτεπροσ·ταγ·[θ]ειητε, προσ·ταγ·[θ]ειτε classical, προσ·τασσ·θειητε, προσ·τασσ·θειτε classical
3rdπροσταγειησαν, προσταγειεν, προσταχθειησαν, προσταχθειενπροσ·ταγ·[θ]ειησαν, προσ·ταγ·[θ]ειεν classical, προσ·τασσ·θειησαν, προσ·τασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσταγησοιμην, προσταχθησοιμηνπροσ·ταγ·[θ]ησοιμην, προσ·τασσ·θησοιμην
2ndπροσταγησοιο, προσταχθησοιοπροσ·ταγ·[θ]ησοιο, προσ·τασσ·θησοιο
3rdπροσταγησοιτο, προσταχθησοιτοπροσ·ταγ·[θ]ησοιτο, προσ·τασσ·θησοιτο
Pl1stπροσταγησοιμεθα, προσταχθησοιμεθαπροσ·ταγ·[θ]ησοιμεθα, προσ·τασσ·θησοιμεθα
2ndπροσταγησοισθε, προσταχθησοισθεπροσ·ταγ·[θ]ησοισθε, προσ·τασσ·θησοισθε
3rdπροσταγησοιντο, προσταχθησοιντοπροσ·ταγ·[θ]ησοιντο, προσ·τασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσταγηθι, προσταχθητιπροσ·ταγ·[θ]ητι, προσ·τασσ·θητι
3rdπροσταγητω, προσταχθητωπροσ·ταγ·[θ]ητω, προσ·τασσ·θητω
Pl1st
2ndπροσταγητε, προσταχθητεπροσ·ταγ·[θ]ητε, προσ·τασσ·θητε
3rdπροσταγητωσαν, προσταγεντων, προσταχθητωσαν, προσταχθεντωνπροσ·ταγ·[θ]ητωσαν, προσ·ταγ·[θ]εντων classical, προσ·τασσ·θητωσαν, προσ·τασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσταγηναι, προσταχθηναι​προσ·ταγ·[θ]ηναι, προσ·τασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσταγησεσθαι, προσταχθησεσθαι​προσ·ταγ·[θ]ησεσθαι, προσ·τασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταγεισα, προσταχθεισαπροσταγεις, προσταχθειςπροσταγεν[LXX], προσταχθενπροσ·ταγ·[θ]εισ·α, προσ·τασσ·θεισ·απροσ·ταγ·[θ]ει[ντ]·ς, προσ·τασσ·θει[ντ]·ςπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ν[τ], προσ·τασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσταγεισαν, προσταχθεισανπροσταγεντα, προσταχθεντα[LXX]προσ·ταγ·[θ]εισ·αν, προσ·τασσ·θεισ·ανπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·α
Datπροσταγεισῃ, προσταχθεισῃπροσταγεντι, προσταχθεντιπροσ·ταγ·[θ]εισ·ῃ, προσ·τασσ·θεισ·ῃπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσταγεισης, προσταχθεισηςπροσταγεντος, προσταχθεντοςπροσ·ταγ·[θ]εισ·ης, προσ·τασσ·θεισ·ηςπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσταγεισαι, προσταχθεισαιπροσταγεντες, προσταχθεντεςπροσταγεντα, προσταχθεντα[LXX]προσ·ταγ·[θ]εισ·αι, προσ·τασσ·θεισ·αιπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·εςπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσταγεισας, προσταχθεισαςπροσταγεντας, προσταχθενταςπροσ·ταγ·[θ]εισ·ας, προσ·τασσ·θεισ·αςπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσταγεισαις, προσταχθεισαιςπροσταγεισι, προσταγεισιν[LXX], προσταχθεισι, προσταχθεισινπροσ·ταγ·[θ]εισ·αις, προσ·τασσ·θεισ·αιςπροσ·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), προσ·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), προσ·τασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσταγεισων, προσταχθεισωνπροσταγεντων, προσταχθεντωνπροσ·ταγ·[θ]εισ·ων, προσ·τασσ·θεισ·ωνπροσ·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, προσ·τασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσταγησομενη, προσταχθησομενηπροσταγησομενε, προσταχθησομενεπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·η, προσ·τασσ·θησομεν·ηπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ε, προσ·τασσ·θησομεν·ε
Nomπροσταγησομενος, προσταχθησομενοςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ος, προσ·τασσ·θησομεν·ος
Accπροσταγησομενην, προσταχθησομενηνπροσταγησομενον, προσταχθησομενονπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ην, προσ·τασσ·θησομεν·ηνπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ον, προσ·τασσ·θησομεν·ον
Datπροσταγησομενῃ, προσταχθησομενῃπροσταγησομενῳ, προσταχθησομενῳπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ῃ, προσ·τασσ·θησομεν·ῃπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ῳ, προσ·τασσ·θησομεν·ῳ
Genπροσταγησομενης, προσταχθησομενηςπροσταγησομενου, προσταχθησομενουπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ης, προσ·τασσ·θησομεν·ηςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ου, προσ·τασσ·θησομεν·ου
PlVocπροσταγησομεναι, προσταχθησομεναιπροσταγησομενοι, προσταχθησομενοιπροσταγησομενα, προσταχθησομεναπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·αι, προσ·τασσ·θησομεν·αιπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·οι, προσ·τασσ·θησομεν·οιπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·α, προσ·τασσ·θησομεν·α
Nom
Accπροσταγησομενας, προσταχθησομεναςπροσταγησομενους, προσταχθησομενουςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ας, προσ·τασσ·θησομεν·αςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ους, προσ·τασσ·θησομεν·ους
Datπροσταγησομεναις, προσταχθησομεναιςπροσταγησομενοις, προσταχθησομενοιςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·αις, προσ·τασσ·θησομεν·αιςπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·οις, προσ·τασσ·θησομεν·οις
Genπροσταγησομενων, προσταχθησομενωνπροσταγησομενων, προσταχθησομενωνπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ων, προσ·τασσ·θησομεν·ωνπροσ·ταγ·[θ]ησομεν·ου, προσ·τασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:39:23 EST