προσπορευομαι • PROSPOREUOMAI • prosporeuomai

Search: προσπορευεσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσπορευεσθαιπροσπορεύομαιπροσ·πορευ·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσπορευεσθαιπροσπορεύομαιπροσ·πορευ·εσθαιpres mp inf

προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπορευομαιπροσ·πορευ·ομαι
2ndπροσπορευῃ[LXX], προσπορευει, προσπορευεσαιπροσ·πορευ·ῃ, προσ·πορευ·ει classical, προσ·πορευ·εσαι alt
3rdπροσπορευεταιπροσ·πορευ·εται
Pl1stπροσπορευομεθαπροσ·πορευ·ομεθα
2ndπροσπορευεσθε[LXX]προσ·πορευ·εσθε
3rdπροσπορευονται[GNT]προσ·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπορευωμαιπροσ·πορευ·ωμαι
2ndπροσπορευῃ[LXX]προσ·πορευ·ῃ
3rdπροσπορευηταιπροσ·πορευ·ηται
Pl1stπροσπορευωμεθαπροσ·πορευ·ωμεθα
2ndπροσπορευησθεπροσ·πορευ·ησθε
3rdπροσπορευωνται[LXX]προσ·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπορευοιμηνπροσ·πορευ·οιμην
2ndπροσπορευοιοπροσ·πορευ·οιο
3rdπροσπορευοιτοπροσ·πορευ·οιτο
Pl1stπροσπορευοιμεθαπροσ·πορευ·οιμεθα
2ndπροσπορευοισθεπροσ·πορευ·οισθε
3rdπροσπορευοιντοπροσ·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσπορευουπροσ·πορευ·ου
3rdπροσπορευεσθωπροσ·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndπροσπορευεσθε[LXX]προσ·πορευ·εσθε
3rdπροσπορευεσθωσαν[LXX], προσπορευεσθωνπροσ·πορευ·εσθωσαν, προσ·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσπορευεσθαι[LXX]​προσ·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπορευομενηπροσπορευομενεπροσ·πορευ·ομεν·ηπροσ·πορευ·ομεν·ε
Nomπροσπορευομενος[LXX]προσ·πορευ·ομεν·ος
Accπροσπορευομενηνπροσπορευομενον[LXX]προσ·πορευ·ομεν·ηνπροσ·πορευ·ομεν·ον
Datπροσπορευομενῃπροσπορευομενῳπροσ·πορευ·ομεν·ῃπροσ·πορευ·ομεν·ῳ
Genπροσπορευομενηςπροσπορευομενουπροσ·πορευ·ομεν·ηςπροσ·πορευ·ομεν·ου
PlVocπροσπορευομεναιπροσπορευομενοιπροσπορευομεναπροσ·πορευ·ομεν·αιπροσ·πορευ·ομεν·οιπροσ·πορευ·ομεν·α
Nom
Accπροσπορευομεναςπροσπορευομενουςπροσ·πορευ·ομεν·αςπροσ·πορευ·ομεν·ους
Datπροσπορευομεναιςπροσπορευομενοις[LXX]προσ·πορευ·ομεν·αιςπροσ·πορευ·ομεν·οις
Genπροσπορευομενων[LXX]προσπορευομενων[LXX]προσ·πορευ·ομεν·ωνπροσ·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεπορευομηνπροσ·ε·πορευ·ομην
2ndπροσεπορευουπροσ·ε·πορευ·ου
3rdπροσεπορευετοπροσ·ε·πορευ·ετο
Pl1stπροσεπορευομεθαπροσ·ε·πορευ·ομεθα
2ndπροσεπορευεσθεπροσ·ε·πορευ·εσθε
3rdπροσεπορευοντοπροσ·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 03:33:49 EDT