προσευχομαι • PROSEUCOMAI PROSEUXOMAI • proseuchomai

Search: προσευξωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσευξωνταιπροσεύχομαιπροσ·ευχ·σωνται1aor mp sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσευξωνταιπροσεύχομαιπροσ·ευχ·σωνται1aor mp sub 3rd pl

προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευχομαι[GNT][LXX]προσ·ευχ·ομαι
2ndπροσευχῃ[GNT][LXX], προσευχει, προσευχεσαιπροσ·ευχ·ῃ, προσ·ευχ·ει classical, προσ·ευχ·εσαι alt
3rdπροσευχεται[GNT][LXX]προσ·ευχ·εται
Pl1stπροσευχομεθα[GNT]προσ·ευχ·ομεθα
2ndπροσευχεσθε[GNT]προσ·ευχ·εσθε
3rdπροσευχονται[GNT]προσ·ευχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευχωμαι[GNT]προσ·ευχ·ωμαι
2ndπροσευχῃ[GNT][LXX]προσ·ευχ·ῃ
3rdπροσευχηταιπροσ·ευχ·ηται
Pl1stπροσευχωμεθαπροσ·ευχ·ωμεθα
2ndπροσευχησθε[GNT]προσ·ευχ·ησθε
3rdπροσευχωνται[LXX]προσ·ευχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευχοιμηνπροσ·ευχ·οιμην
2ndπροσευχοιοπροσ·ευχ·οιο
3rdπροσευχοιτοπροσ·ευχ·οιτο
Pl1stπροσευχοιμεθαπροσ·ευχ·οιμεθα
2ndπροσευχοισθεπροσ·ευχ·οισθε
3rdπροσευχοιντοπροσ·ευχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσευχου[LXX]προσ·ευχ·ου
3rdπροσευχεσθω[GNT]προσ·ευχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσευχεσθε[GNT]προσ·ευχ·εσθε
3rdπροσευχεσθωσαν, προσευχεσθωνπροσ·ευχ·εσθωσαν, προσ·ευχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσευχεσθαι[GNT][LXX]​προσ·ευχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσευχομενη[GNT][LXX]προσευχομενεπροσ·ευχ·ομεν·ηπροσ·ευχ·ομεν·ε
Nomπροσευχομενος[GNT][LXX]προσ·ευχ·ομεν·ος
Accπροσευχομενηνπροσευχομενον[GNT]προσ·ευχ·ομεν·ηνπροσ·ευχ·ομεν·ον
Datπροσευχομενῃπροσευχομενῳπροσ·ευχ·ομεν·ῃπροσ·ευχ·ομεν·ῳ
Genπροσευχομενηςπροσευχομενου[GNT][LXX]προσ·ευχ·ομεν·ηςπροσ·ευχ·ομεν·ου
PlVocπροσευχομεναιπροσευχομενοι[GNT][LXX]προσευχομεναπροσ·ευχ·ομεν·αιπροσ·ευχ·ομεν·οιπροσ·ευχ·ομεν·α
Nom
Accπροσευχομεναςπροσευχομενουςπροσ·ευχ·ομεν·αςπροσ·ευχ·ομεν·ους
Datπροσευχομεναιςπροσευχομενοιςπροσ·ευχ·ομεν·αιςπροσ·ευχ·ομεν·οις
Genπροσευχομενωνπροσευχομενωνπροσ·ευχ·ομεν·ωνπροσ·ευχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηυχομην, προσευχομην[LXX]προσ·ε·ευχ·ομην, προσ·ε·ευχ·ομην
2ndπροσηυχου, προσευχου[LXX]προσ·ε·ευχ·ου, προσ·ε·ευχ·ου
3rdπροσηυχετο[GNT][LXX], προσευχετοπροσ·ε·ευχ·ετο, προσ·ε·ευχ·ετο
Pl1stπροσηυχομεθα, προσευχομεθα[GNT]προσ·ε·ευχ·ομεθα, προσ·ε·ευχ·ομεθα
2ndπροσηυχεσθε, προσευχεσθε[GNT]προσ·ε·ευχ·εσθε, προσ·ε·ευχ·εσθε
3rdπροσηυχοντο, προσευχοντοπροσ·ε·ευχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευξομαι[GNT][LXX]προσ·ευχ·σομαι
2ndπροσευξῃ, προσευξει, προσευξεσαιπροσ·ευχ·σῃ, προσ·ευχ·σει classical, προσ·ευχ·σεσαι alt
3rdπροσευξεται[LXX]προσ·ευχ·σεται
Pl1stπροσευξομεθα[GNT]προσ·ευχ·σομεθα
2ndπροσευξεσθεπροσ·ευχ·σεσθε
3rdπροσευξονται[LXX]προσ·ευχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευξοιμηνπροσ·ευχ·σοιμην
2ndπροσευξοιοπροσ·ευχ·σοιο
3rdπροσευξοιτοπροσ·ευχ·σοιτο
Pl1stπροσευξοιμεθαπροσ·ευχ·σοιμεθα
2ndπροσευξοισθεπροσ·ευχ·σοισθε
3rdπροσευξοιντοπροσ·ευχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσευξεσθαι​προσ·ευχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσευξομενηπροσευξομενεπροσ·ευχ·σομεν·ηπροσ·ευχ·σομεν·ε
Nomπροσευξομενοςπροσ·ευχ·σομεν·ος
Accπροσευξομενηνπροσευξομενονπροσ·ευχ·σομεν·ηνπροσ·ευχ·σομεν·ον
Datπροσευξομενῃπροσευξομενῳπροσ·ευχ·σομεν·ῃπροσ·ευχ·σομεν·ῳ
Genπροσευξομενηςπροσευξομενουπροσ·ευχ·σομεν·ηςπροσ·ευχ·σομεν·ου
PlVocπροσευξομεναιπροσευξομενοιπροσευξομεναπροσ·ευχ·σομεν·αιπροσ·ευχ·σομεν·οιπροσ·ευχ·σομεν·α
Nom
Accπροσευξομεναςπροσευξομενουςπροσ·ευχ·σομεν·αςπροσ·ευχ·σομεν·ους
Datπροσευξομεναιςπροσευξομενοιςπροσ·ευχ·σομεν·αιςπροσ·ευχ·σομεν·οις
Genπροσευξομενωνπροσευξομενωνπροσ·ευχ·σομεν·ωνπροσ·ευχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηυξαμην[LXX], προσευξαμην[LXX]προσ·ε·ευχ·σαμην
2ndπροσηυξω[LXX], προσευξωπροσ·ε·ευχ·σω, προσ·ε·ευχ·σω
3rdπροσηυξατο[GNT][LXX], προσευξατο[LXX]προσ·ε·ευχ·σατο
Pl1stπροσηυξαμεθα[GNT][LXX], προσευξαμεθαπροσ·ε·ευχ·σαμεθα, προσ·ε·ευχ·σαμεθα
2ndπροσηυξασθε, προσευξασθε[LXX]προσ·ε·ευχ·σασθε, προσ·ε·ευχ·σασθε
3rdπροσηυξαντο[GNT], προσευξαντοπροσ·ε·ευχ·σαντο, προσ·ε·ευχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευξωμαι[GNT]προσ·ευχ·σωμαι
2ndπροσευξῃπροσ·ευχ·σῃ
3rdπροσευξηται[GNT]προσ·ευχ·σηται
Pl1stπροσευξωμεθα[GNT][LXX]προσ·ευχ·σωμεθα
2ndπροσευξησθεπροσ·ευχ·σησθε
3rdπροσευξωνται[LXX]προσ·ευχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσευξαιμηνπροσ·ευχ·σαιμην
2ndπροσευξαιοπροσ·ευχ·σαιο
3rdπροσευξαιτοπροσ·ευχ·σαιτο
Pl1stπροσευξαιμεθαπροσ·ευχ·σαιμεθα
2ndπροσευξαισθεπροσ·ευχ·σαισθε
3rdπροσευξαιντοπροσ·ευχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσευξαι[GNT][LXX]προσ·ευχ·σαι
3rdπροσευξασθωπροσ·ευχ·σασθω
Pl1st
2ndπροσευξασθε[LXX]προσ·ευχ·σασθε
3rdπροσευξασθωσαν[GNT], προσευξασθωνπροσ·ευχ·σασθωσαν, προσ·ευχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσευξασθαι[GNT][LXX]​προσ·ευχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσευξαμενηπροσευξαμενεπροσ·ευχ·σαμεν·ηπροσ·ευχ·σαμεν·ε
Nomπροσευξαμενος[GNT]προσ·ευχ·σαμεν·ος
Accπροσευξαμενηνπροσευξαμενονπροσ·ευχ·σαμεν·ηνπροσ·ευχ·σαμεν·ον
Datπροσευξαμενῃπροσευξαμενῳπροσ·ευχ·σαμεν·ῃπροσ·ευχ·σαμεν·ῳ
Genπροσευξαμενηςπροσευξαμενουπροσ·ευχ·σαμεν·ηςπροσ·ευχ·σαμεν·ου
PlVocπροσευξαμεναιπροσευξαμενοι[GNT][LXX]προσευξαμεναπροσ·ευχ·σαμεν·αιπροσ·ευχ·σαμεν·οιπροσ·ευχ·σαμεν·α
Nom
Accπροσευξαμεναςπροσευξαμενουςπροσ·ευχ·σαμεν·αςπροσ·ευχ·σαμεν·ους
Datπροσευξαμεναιςπροσευξαμενοιςπροσ·ευχ·σαμεν·αιςπροσ·ευχ·σαμεν·οις
Genπροσευξαμενωνπροσευξαμενωνπροσ·ευχ·σαμεν·ωνπροσ·ευχ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 18:59:30 EST