προσαπειλεω • PROSAPEILEW • prosapeileō

Search: προσαπειλησαμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαπειλησαμενοιπροσαπειλέωπροσαπ·ειλη·σαμεν·οι1aor mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαπειλησαμενοιπροσαπειλέωπροσαπ·ειλη·σαμεν·οι1aor mp ptcp mas nom|voc pl

προσ·απ·ειλέω (-, -, προσαπ+ειλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαπειλησαπροσαπ·ε·ειλη·σαπροσαπειλησαμηνπροσαπ·ε·ειλη·σαμην
2ndπροσαπειλησαςπροσαπ·ε·ειλη·σαςπροσαπειλησωπροσαπ·ε·ειλη·σω
3rdπροσαπειλησεν, προσαπειλησεπροσαπ·ε·ειλη·σε(ν)προσαπειλησατοπροσαπ·ε·ειλη·σατο
Pl1stπροσαπειλησαμενπροσαπ·ε·ειλη·σαμενπροσαπειλησαμεθαπροσαπ·ε·ειλη·σαμεθα
2ndπροσαπειλησατεπροσαπ·ε·ειλη·σατεπροσαπειλησασθεπροσαπ·ε·ειλη·σασθε
3rdπροσαπειλησανπροσαπ·ε·ειλη·σανπροσαπειλησαντοπροσαπ·ε·ειλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαπειλησωπροσαπ·ειλη·σωπροσαπειλησωμαιπροσαπ·ειλη·σωμαι
2ndπροσαπειλησῃςπροσαπ·ειλη·σῃςπροσαπειλησῃπροσαπ·ειλη·σῃ
3rdπροσαπειλησῃπροσαπ·ειλη·σῃπροσαπειλησηταιπροσαπ·ειλη·σηται
Pl1stπροσαπειλησωμενπροσαπ·ειλη·σωμενπροσαπειλησωμεθαπροσαπ·ειλη·σωμεθα
2ndπροσαπειλησητεπροσαπ·ειλη·σητεπροσαπειλησησθεπροσαπ·ειλη·σησθε
3rdπροσαπειλησωσιν, προσαπειλησωσιπροσαπ·ειλη·σωσι(ν)προσαπειλησωνταιπροσαπ·ειλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαπειλησαιμιπροσαπ·ειλη·σαιμιπροσαπειλησαιμηνπροσαπ·ειλη·σαιμην
2ndπροσαπειλησαις, προσαπειλησειαςπροσαπ·ειλη·σαις, προσαπ·ειλη·σειας classicalπροσαπειλησαιοπροσαπ·ειλη·σαιο
3rdπροσαπειλησαι, προσαπειλησειεπροσαπ·ειλη·σαι, προσαπ·ειλη·σειε classicalπροσαπειλησαιτοπροσαπ·ειλη·σαιτο
Pl1stπροσαπειλησαιμενπροσαπ·ειλη·σαιμενπροσαπειλησαιμεθαπροσαπ·ειλη·σαιμεθα
2ndπροσαπειλησαιτεπροσαπ·ειλη·σαιτεπροσαπειλησαισθεπροσαπ·ειλη·σαισθε
3rdπροσαπειλησαιεν, προσαπειλησαισαν, προσαπειλησειαν, προσαπειλησειενπροσαπ·ειλη·σαιεν, προσαπ·ειλη·σαισαν alt, προσαπ·ειλη·σειαν classical, προσαπ·ειλη·σειεν classicalπροσαπειλησαιντοπροσαπ·ειλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαπειλησονπροσαπ·ειλη·σονπροσαπειλησαιπροσαπ·ειλη·σαι
3rdπροσαπειλησατωπροσαπ·ειλη·σατωπροσαπειλησασθωπροσαπ·ειλη·σασθω
Pl1st
2ndπροσαπειλησατεπροσαπ·ειλη·σατεπροσαπειλησασθεπροσαπ·ειλη·σασθε
3rdπροσαπειλησατωσαν, προσαπειλησαντωνπροσαπ·ειλη·σατωσαν, προσαπ·ειλη·σαντων classicalπροσαπειλησασθωσαν, προσαπειλησασθωνπροσαπ·ειλη·σασθωσαν, προσαπ·ειλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαπειλησαι​προσαπ·ειλη·σαι​προσαπειλησασθαι​προσαπ·ειλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαπειλησασαπροσαπειλησαςπροσαπειλησανπροσαπ·ειλη·σασ·απροσαπ·ειλη·σα[ντ]·ςπροσαπ·ειλη·σαν[τ]
Nom
Accπροσαπειλησασανπροσαπειλησανταπροσαπ·ειλη·σασ·ανπροσαπ·ειλη·σαντ·α
Datπροσαπειλησασῃπροσαπειλησαντιπροσαπ·ειλη·σασ·ῃπροσαπ·ειλη·σαντ·ι
Genπροσαπειλησασηςπροσαπειλησαντοςπροσαπ·ειλη·σασ·ηςπροσαπ·ειλη·σαντ·ος
PlVocπροσαπειλησασαιπροσαπειλησαντεςπροσαπειλησανταπροσαπ·ειλη·σασ·αιπροσαπ·ειλη·σαντ·εςπροσαπ·ειλη·σαντ·α
Nom
Accπροσαπειλησασαςπροσαπειλησανταςπροσαπ·ειλη·σασ·αςπροσαπ·ειλη·σαντ·ας
Datπροσαπειλησασαιςπροσαπειλησασι, προσαπειλησασινπροσαπ·ειλη·σασ·αιςπροσαπ·ειλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσαπειλησασωνπροσαπειλησαντωνπροσαπ·ειλη·σασ·ωνπροσαπ·ειλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαπειλησαμενηπροσαπειλησαμενεπροσαπ·ειλη·σαμεν·ηπροσαπ·ειλη·σαμεν·ε
Nomπροσαπειλησαμενοςπροσαπ·ειλη·σαμεν·ος
Accπροσαπειλησαμενηνπροσαπειλησαμενονπροσαπ·ειλη·σαμεν·ηνπροσαπ·ειλη·σαμεν·ον
Datπροσαπειλησαμενῃπροσαπειλησαμενῳπροσαπ·ειλη·σαμεν·ῃπροσαπ·ειλη·σαμεν·ῳ
Genπροσαπειλησαμενηςπροσαπειλησαμενουπροσαπ·ειλη·σαμεν·ηςπροσαπ·ειλη·σαμεν·ου
PlVocπροσαπειλησαμεναιπροσαπειλησαμενοι[GNT]προσαπειλησαμεναπροσαπ·ειλη·σαμεν·αιπροσαπ·ειλη·σαμεν·οιπροσαπ·ειλη·σαμεν·α
Nom
Accπροσαπειλησαμεναςπροσαπειλησαμενουςπροσαπ·ειλη·σαμεν·αςπροσαπ·ειλη·σαμεν·ους
Datπροσαπειλησαμεναιςπροσαπειλησαμενοιςπροσαπ·ειλη·σαμεν·αιςπροσαπ·ειλη·σαμεν·οις
Genπροσαπειλησαμενωνπροσαπειλησαμενωνπροσαπ·ειλη·σαμεν·ωνπροσαπ·ειλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:20:08 EST