προσαιτεω • PROSAITEW • prosaiteō

Search: προσαιτων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαιτωνπροσαιτέωπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
προσαιτωνπροσαίτηςπροσαιτ·ων(mas) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαιτωνπροσαιτέωπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
προσαιτωνπροσαίτηςπροσαιτ·ων(mas) gen pl

προσ·αιτέω (προσ+αιτ(ε)-, προσ+αιτη·σ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαιτωπροσ·αιτ(ε)·ωπροσαιτουμαιπροσ·αιτ(ε)·ομαι
2ndπροσαιτειςπροσ·αιτ(ε)·ειςπροσαιτῃ, προσαιτει, προσαιτεισαιπροσ·αιτ(ε)·ῃ, προσ·αιτ(ε)·ει classical, προσ·αιτ(ε)·εσαι alt
3rdπροσαιτειπροσ·αιτ(ε)·ειπροσαιτειταιπροσ·αιτ(ε)·εται
Pl1stπροσαιτουμενπροσ·αιτ(ε)·ομενπροσαιτουμεθαπροσ·αιτ(ε)·ομεθα
2ndπροσαιτειτεπροσ·αιτ(ε)·ετεπροσαιτεισθεπροσ·αιτ(ε)·εσθε
3rdπροσαιτουσιν, προσαιτουσιπροσ·αιτ(ε)·ουσι(ν)προσαιτουνταιπροσ·αιτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαιτωπροσ·αιτ(ε)·ωπροσαιτωμαιπροσ·αιτ(ε)·ωμαι
2ndπροσαιτῃςπροσ·αιτ(ε)·ῃςπροσαιτῃπροσ·αιτ(ε)·ῃ
3rdπροσαιτῃπροσ·αιτ(ε)·ῃπροσαιτηταιπροσ·αιτ(ε)·ηται
Pl1stπροσαιτωμενπροσ·αιτ(ε)·ωμενπροσαιτωμεθαπροσ·αιτ(ε)·ωμεθα
2ndπροσαιτητεπροσ·αιτ(ε)·ητεπροσαιτησθεπροσ·αιτ(ε)·ησθε
3rdπροσαιτωσιν, προσαιτωσιπροσ·αιτ(ε)·ωσι(ν)προσαιτωνταιπροσ·αιτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαιτοιμιπροσ·αιτ(ε)·οιμιπροσαιτοιμηνπροσ·αιτ(ε)·οιμην
2ndπροσαιτοιςπροσ·αιτ(ε)·οιςπροσαιτοιοπροσ·αιτ(ε)·οιο
3rdπροσαιτοιπροσ·αιτ(ε)·οιπροσαιτοιτοπροσ·αιτ(ε)·οιτο
Pl1stπροσαιτοιμενπροσ·αιτ(ε)·οιμενπροσαιτοιμεθαπροσ·αιτ(ε)·οιμεθα
2ndπροσαιτοιτεπροσ·αιτ(ε)·οιτεπροσαιτοισθεπροσ·αιτ(ε)·οισθε
3rdπροσαιτοιεν, προσαιτοισανπροσ·αιτ(ε)·οιεν, προσ·αιτ(ε)·οισαν altπροσαιτοιντοπροσ·αιτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαιτειπροσ·αιτ(ε)·επροσαιτουπροσ·αιτ(ε)·ου
3rdπροσαιτειτωπροσ·αιτ(ε)·ετωπροσαιτεισθωπροσ·αιτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσαιτειτεπροσ·αιτ(ε)·ετεπροσαιτεισθεπροσ·αιτ(ε)·εσθε
3rdπροσαιτειτωσαν, προσαιτουντωνπροσ·αιτ(ε)·ετωσαν, προσ·αιτ(ε)·οντων classicalπροσαιτεισθωσαν, προσαιτεισθωνπροσ·αιτ(ε)·εσθωσαν, προσ·αιτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαιτειν​προσ·αιτ(ε)·ειν​προσαιτεισθαι​προσ·αιτ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαιτουσαπροσαιτουνπροσ·αιτ(ε)·ουσ·απροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσαιτων[GNT]προσ·αιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαιτουσανπροσαιτουνταπροσ·αιτ(ε)·ουσ·ανπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροσαιτουσῃπροσαιτουντιπροσ·αιτ(ε)·ουσ·ῃπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσαιτουσηςπροσαιτουντοςπροσ·αιτ(ε)·ουσ·ηςπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαιτουσαιπροσαιτουντεςπροσαιτουνταπροσ·αιτ(ε)·ουσ·αιπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαιτουσαςπροσαιτουνταςπροσ·αιτ(ε)·ουσ·αςπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσαιτουσαιςπροσαιτουσι, προσαιτουσινπροσ·αιτ(ε)·ουσ·αιςπροσ·αιτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαιτουσωνπροσαιτουντωνπροσ·αιτ(ε)·ουσ·ωνπροσ·αιτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαιτουμενηπροσαιτουμενεπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ηπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ε
Nomπροσαιτουμενοςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ος
Accπροσαιτουμενηνπροσαιτουμενονπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ηνπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ον
Datπροσαιτουμενῃπροσαιτουμενῳπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ῃπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ῳ
Genπροσαιτουμενηςπροσαιτουμενουπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ηςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ου
PlVocπροσαιτουμεναιπροσαιτουμενοιπροσαιτουμεναπροσ·αιτ(ε)·ομεν·αιπροσ·αιτ(ε)·ομεν·οιπροσ·αιτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροσαιτουμεναςπροσαιτουμενουςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·αςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ους
Datπροσαιτουμεναιςπροσαιτουμενοιςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·αιςπροσ·αιτ(ε)·ομεν·οις
Genπροσαιτουμενωνπροσαιτουμενωνπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ωνπροσ·αιτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσῃτουνπροσ·ε·αιτ(ε)·ονπροσῃτουμηνπροσ·ε·αιτ(ε)·ομην
2ndπροσῃτειςπροσ·ε·αιτ(ε)·εςπροσῃτουπροσ·ε·αιτ(ε)·ου
3rdπροσῃτειπροσ·ε·αιτ(ε)·επροσῃτειτοπροσ·ε·αιτ(ε)·ετο
Pl1stπροσῃτουμενπροσ·ε·αιτ(ε)·ομενπροσῃτουμεθαπροσ·ε·αιτ(ε)·ομεθα
2ndπροσῃτειτεπροσ·ε·αιτ(ε)·ετεπροσῃτεισθεπροσ·ε·αιτ(ε)·εσθε
3rdπροσῃτουν, προσῃτουσανπροσ·ε·αιτ(ε)·ον, προσ·ε·αιτ(ε)·οσαν altπροσῃτουντοπροσ·ε·αιτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαιτησωπροσ·αιτη·σωπροσαιτησομαιπροσ·αιτη·σομαι
2ndπροσαιτησειςπροσ·αιτη·σειςπροσαιτησῃ, προσαιτησει, προσαιτησεσαιπροσ·αιτη·σῃ, προσ·αιτη·σει classical, προσ·αιτη·σεσαι alt
3rdπροσαιτησειπροσ·αιτη·σειπροσαιτησεταιπροσ·αιτη·σεται
Pl1stπροσαιτησομενπροσ·αιτη·σομενπροσαιτησομεθαπροσ·αιτη·σομεθα
2ndπροσαιτησετεπροσ·αιτη·σετεπροσαιτησεσθεπροσ·αιτη·σεσθε
3rdπροσαιτησουσιν[LXX], προσαιτησουσιπροσ·αιτη·σουσι(ν), προσ·αιτη·σουσι(ν)προσαιτησονταιπροσ·αιτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαιτησοιμιπροσ·αιτη·σοιμιπροσαιτησοιμηνπροσ·αιτη·σοιμην
2ndπροσαιτησοιςπροσ·αιτη·σοιςπροσαιτησοιοπροσ·αιτη·σοιο
3rdπροσαιτησοιπροσ·αιτη·σοιπροσαιτησοιτοπροσ·αιτη·σοιτο
Pl1stπροσαιτησοιμενπροσ·αιτη·σοιμενπροσαιτησοιμεθαπροσ·αιτη·σοιμεθα
2ndπροσαιτησοιτεπροσ·αιτη·σοιτεπροσαιτησοισθεπροσ·αιτη·σοισθε
3rdπροσαιτησοιενπροσ·αιτη·σοιενπροσαιτησοιντοπροσ·αιτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαιτησειν​προσ·αιτη·σειν​προσαιτησεσθαι​προσ·αιτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαιτησουσαπροσαιτησονπροσ·αιτη·σουσ·απροσ·αιτη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσαιτησωνπροσ·αιτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαιτησουσανπροσαιτησονταπροσ·αιτη·σουσ·ανπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·α
Datπροσαιτησουσῃπροσαιτησοντιπροσ·αιτη·σουσ·ῃπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·ι
Genπροσαιτησουσηςπροσαιτησοντοςπροσ·αιτη·σουσ·ηςπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαιτησουσαιπροσαιτησοντεςπροσαιτησονταπροσ·αιτη·σουσ·αιπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·εςπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαιτησουσαςπροσαιτησονταςπροσ·αιτη·σουσ·αςπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·ας
Datπροσαιτησουσαιςπροσαιτησουσι, προσαιτησουσιν[LXX]προσ·αιτη·σουσ·αιςπροσ·αιτη·σου[ντ]·σι(ν), προσ·αιτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαιτησουσωνπροσαιτησοντωνπροσ·αιτη·σουσ·ωνπροσ·αιτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαιτησομενηπροσαιτησομενεπροσ·αιτη·σομεν·ηπροσ·αιτη·σομεν·ε
Nomπροσαιτησομενοςπροσ·αιτη·σομεν·ος
Accπροσαιτησομενηνπροσαιτησομενονπροσ·αιτη·σομεν·ηνπροσ·αιτη·σομεν·ον
Datπροσαιτησομενῃπροσαιτησομενῳπροσ·αιτη·σομεν·ῃπροσ·αιτη·σομεν·ῳ
Genπροσαιτησομενηςπροσαιτησομενουπροσ·αιτη·σομεν·ηςπροσ·αιτη·σομεν·ου
PlVocπροσαιτησομεναιπροσαιτησομενοιπροσαιτησομεναπροσ·αιτη·σομεν·αιπροσ·αιτη·σομεν·οιπροσ·αιτη·σομεν·α
Nom
Accπροσαιτησομεναςπροσαιτησομενουςπροσ·αιτη·σομεν·αςπροσ·αιτη·σομεν·ους
Datπροσαιτησομεναιςπροσαιτησομενοιςπροσ·αιτη·σομεν·αιςπροσ·αιτη·σομεν·οις
Genπροσαιτησομενωνπροσαιτησομενωνπροσ·αιτη·σομεν·ωνπροσ·αιτη·σομεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 16:01:00 EST