προπασχω • PROPASCW PROPASXW • propaschō

Search: προπαθοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προπαθοντεςπροπάσχωπρο·παθ·ο[υ]ντ·ες2aor act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προπαθοντεςπροπάσχωπρο·παθ·ο[υ]ντ·ες2aor act ptcp mas nom|voc pl

προ·πάσχω (-, -, 2nd προ+παθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεπαθονπρο·ε·παθ·ονπροεπαθομηνπρο·ε·παθ·ομην
2ndπροεπαθεςπρο·ε·παθ·εςπροεπαθουπρο·ε·παθ·ου
3rdπροεπαθεν, προεπαθεπρο·ε·παθ·ε(ν)προεπαθετοπρο·ε·παθ·ετο
Pl1stπροεπαθομενπρο·ε·παθ·ομενπροεπαθομεθαπρο·ε·παθ·ομεθα
2ndπροεπαθετεπρο·ε·παθ·ετεπροεπαθεσθεπρο·ε·παθ·εσθε
3rdπροεπαθον, προεπαθοσανπρο·ε·παθ·ον, προ·ε·παθ·οσαν altπροεπαθοντοπρο·ε·παθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπαθωπρο·παθ·ωπροπαθωμαιπρο·παθ·ωμαι
2ndπροπαθῃςπρο·παθ·ῃςπροπαθῃπρο·παθ·ῃ
3rdπροπαθῃπρο·παθ·ῃπροπαθηταιπρο·παθ·ηται
Pl1stπροπαθωμενπρο·παθ·ωμενπροπαθωμεθαπρο·παθ·ωμεθα
2ndπροπαθητεπρο·παθ·ητεπροπαθησθεπρο·παθ·ησθε
3rdπροπαθωσιν, προπαθωσιπρο·παθ·ωσι(ν)προπαθωνταιπρο·παθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπαθοιμιπρο·παθ·οιμιπροπαθοιμηνπρο·παθ·οιμην
2ndπροπαθοιςπρο·παθ·οιςπροπαθοιοπρο·παθ·οιο
3rdπροπαθοιπρο·παθ·οιπροπαθοιτοπρο·παθ·οιτο
Pl1stπροπαθοιμενπρο·παθ·οιμενπροπαθοιμεθαπρο·παθ·οιμεθα
2ndπροπαθοιτεπρο·παθ·οιτεπροπαθοισθεπρο·παθ·οισθε
3rdπροπαθοιεν, προπαθοισανπρο·παθ·οιεν, προ·παθ·οισαν altπροπαθοιντοπρο·παθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροπαθεπρο·παθ·επροπαθουπρο·παθ·ου
3rdπροπαθετωπρο·παθ·ετωπροπαθεσθωπρο·παθ·εσθω
Pl1st
2ndπροπαθετεπρο·παθ·ετεπροπαθεσθεπρο·παθ·εσθε
3rdπροπαθετωσαν, προπαθοντωνπρο·παθ·ετωσαν, προ·παθ·οντων classicalπροπαθεσθωσαν, προπαθεσθωνπρο·παθ·εσθωσαν, προ·παθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προπαθειν​προ·παθ·ειν​προπαθεσθαι​προ·παθ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπαθουσαπροπαθονπρο·παθ·ουσ·απρο·παθ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροπαθωνπρο·παθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροπαθουσανπροπαθονταπρο·παθ·ουσ·ανπρο·παθ·ο[υ]ντ·α
Datπροπαθουσῃπροπαθοντιπρο·παθ·ουσ·ῃπρο·παθ·ο[υ]ντ·ι
Genπροπαθουσηςπροπαθοντοςπρο·παθ·ουσ·ηςπρο·παθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροπαθουσαιπροπαθοντες[GNT]προπαθονταπρο·παθ·ουσ·αιπρο·παθ·ο[υ]ντ·εςπρο·παθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροπαθουσαςπροπαθονταςπρο·παθ·ουσ·αςπρο·παθ·ο[υ]ντ·ας
Datπροπαθουσαιςπροπαθουσι, προπαθουσινπρο·παθ·ουσ·αιςπρο·παθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροπαθουσωνπροπαθοντωνπρο·παθ·ουσ·ωνπρο·παθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπαθομενηπροπαθομενεπρο·παθ·ομεν·ηπρο·παθ·ομεν·ε
Nomπροπαθομενοςπρο·παθ·ομεν·ος
Accπροπαθομενηνπροπαθομενονπρο·παθ·ομεν·ηνπρο·παθ·ομεν·ον
Datπροπαθομενῃπροπαθομενῳπρο·παθ·ομεν·ῃπρο·παθ·ομεν·ῳ
Genπροπαθομενηςπροπαθομενουπρο·παθ·ομεν·ηςπρο·παθ·ομεν·ου
PlVocπροπαθομεναιπροπαθομενοιπροπαθομεναπρο·παθ·ομεν·αιπρο·παθ·ομεν·οιπρο·παθ·ομεν·α
Nom
Accπροπαθομεναςπροπαθομενουςπρο·παθ·ομεν·αςπρο·παθ·ομεν·ους
Datπροπαθομεναιςπροπαθομενοιςπρο·παθ·ομεν·αιςπρο·παθ·ομεν·οις
Genπροπαθομενωνπροπαθομενωνπρο·παθ·ομεν·ωνπρο·παθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:19:03 EST