πραυτης πρᾳυτης πρᾳοτης πραοτης • PRAUTHS PRAiUTHS PRAiOTHS PRAOTHS • prautēs pra(i)utēs pra(i)otēs praotēs

Search: πραυτητα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πραυτηταπραΰτηςπραυτητ·α(fem) acc sg
πρᾳυτηταπρᾳΰτηςπρᾳυτητ·α(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πραυτηταπραΰτηςπραυτητ·α(fem) acc sg
πρᾳυτηταπρᾳΰτηςπρᾳυτητ·α(fem) acc sg

πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπραοτης[LXX]πραοτη[τ]·ς
Nom
Accπραοτηταπραοτητ·α
Datπραοτητιπραοτητ·ι
Genπραοτητοςπραοτητ·ος
PlVocπραοτητεςπραοτητ·ες
Nom
Accπραοτηταςπραοτητ·ας
Datπραοτησι, πραοτησινπραοτη[τ]·σι(ν)
Genπραοτητωνπραοτητ·ων
3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπραυτης[GNT][LXX]πραυτη[τ]·ς
Nom
Accπραυτητα[GNT][LXX]πραυτητ·α
Datπραυτητι[GNT][LXX]πραυτητ·ι
Genπραυτητος[GNT][LXX]πραυτητ·ος
PlVocπραυτητεςπραυτητ·ες
Nom
Accπραυτηταςπραυτητ·ας
Datπραυτησι, πραυτησινπραυτη[τ]·σι(ν)
Genπραυτητωνπραυτητ·ων
3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρᾳοτης[GNT]πρᾳοτη[τ]·ς
Nom
Accπρᾳοτητα[GNT]πρᾳοτητ·α
Datπρᾳοτητι[GNT]πρᾳοτητ·ι
Genπρᾳοτητος[GNT]πρᾳοτητ·ος
PlVocπρᾳοτητεςπρᾳοτητ·ες
Nom
Accπρᾳοτηταςπρᾳοτητ·ας
Datπρᾳοτησι, πρᾳοτησινπρᾳοτη[τ]·σι(ν)
Genπρᾳοτητωνπρᾳοτητ·ων
3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρᾳυτηςπρᾳυτη[τ]·ς
Nom
Accπρᾳυτηταπρᾳυτητ·α
Datπρᾳυτητι[GNT]πρᾳυτητ·ι
Genπρᾳυτητος[GNT]πρᾳυτητ·ος
PlVocπρᾳυτητεςπρᾳυτητ·ες
Nom
Accπρᾳυτηταςπρᾳυτητ·ας
Datπρᾳυτησι, πρᾳυτησινπρᾳυτη[τ]·σι(ν)
Genπρᾳυτητωνπρᾳυτητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 19:16:09 EST