πορφυρους • PORFUROUS • porphurous

Search: πορφυραν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πορφυρανπορφυροῦςπορφυρ(ε)·ανfem acc sg
πορφυρανπορφύραπορφυρ·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πορφυρανπορφυροῦςπορφυρ(ε)·ανfem acc sg
πορφυρανπορφύραπορφυρ·αν(fem) acc sg

πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορφυρα[LXX]πορφυρουςπορφυρ(ε)·α
Nom
Accπορφυραν[GNT][LXX]πορφυρουν[GNT][LXX]πορφυρ(ε)·ανπορφυρ(ε)·ον
Datπορφυρᾳ[LXX]πορφυρῳπορφυρ(ε)·ᾳπορφυρ(ε)·ῳ
Genπορφυρας[GNT][LXX]πορφυρου[GNT]πορφυρ(ε)·αςπορφυρ(ε)·ου
PlVocπορφυραιπορφυροιπορφυρα[LXX]πορφυρ(ε)·αιπορφυρ(ε)·οιπορφυρ(ε)·α
Nom
Accπορφυρας[GNT][LXX]πορφυρουςπορφυρ(ε)·αςπορφυρ(ε)·ους
Datπορφυραιςπορφυροις[LXX]πορφυρ(ε)·αιςπορφυρ(ε)·οις
Genπορφυρων[LXX]πορφυρ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 13:57:17 EST