πολυτιμοτερος • POLUTIMOTEROS • polutimoteros

Search: πολυτιμοτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολυτιμοτερον; πολυτιμοτερονπολυτιμότεροςπολυτιμοτερ·ον; πολυτιμοτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολυτιμοτερονπολυτιμότεροςπολυτιμοτερ·ονmas acc sg
πολυτιμοτερονπολυτιμότεροςπολυτιμοτερ·ονneu nom|acc|voc sg

πολυ·τιμό·τερος -α -ον (Comp. of πολύ·τιμος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολυτιμοτεραπολυτιμοτερεπολυτιμοτερ·απολυτιμοτερ·ε
Nomπολυτιμοτεροςπολυτιμοτερ·ος
Accπολυτιμοτερανπολυτιμοτερον[GNT]πολυτιμοτερ·ανπολυτιμοτερ·ον
Datπολυτιμοτερᾳπολυτιμοτερῳπολυτιμοτερ·ᾳπολυτιμοτερ·ῳ
Genπολυτιμοτεραςπολυτιμοτερουπολυτιμοτερ·αςπολυτιμοτερ·ου
PlVocπολυτιμοτεραιπολυτιμοτεροιπολυτιμοτεραπολυτιμοτερ·αιπολυτιμοτερ·οιπολυτιμοτερ·α
Nom
Accπολυτιμοτεραςπολυτιμοτερουςπολυτιμοτερ·αςπολυτιμοτερ·ους
Datπολυτιμοτεραιςπολυτιμοτεροιςπολυτιμοτερ·αιςπολυτιμοτερ·οις
Genπολυτιμοτερωνπολυτιμοτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 06:29:25 EDT