πολυτελης • POLUTELHS • polutelēs

Search: πολυτελει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολυτελει; πολυτελει; πολυτελειπολυτελήςπολυτελ(ε)·ι; πολυτελ(ε)·ι; πολυτελ(ε)·ιneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολυτελειπολυτελήςπολυτελ(ε)·ιneu dat sg
πολυτελειπολυτελήςπολυτελ(ε)·ιmas dat sg
πολυτελειπολυτελήςπολυτελ(ε)·ιfem dat sg

πολυ·τελής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολυτελες[GNT][LXX]πολυτελ(ε)·ς
Nomπολυτεληςπολυτελ(ε)·^ς
Accπολυτελη[LXX]πολυτελ(ε)·α
Datπολυτελει[GNT][LXX]πολυτελ(ε)·ι
Genπολυτελους[GNT][LXX]πολυτελ(ε)·ος
PlVocπολυτελεις[LXX]πολυτελη[LXX]πολυτελ(ε)·εςπολυτελ(ε)·α
Nom
Accπολυτελεις[LXX]πολυτελ(ε)·ας
Datπολυτελεσι, πολυτελεσιν[LXX]πολυτελ(ε)·σι(ν), πολυτελ(ε)·σι(ν)
Genπολυτελων[LXX]πολυτελ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:12:00 EST