ποιησις • POIHSIS • poiēsis

Search: ποιησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποιησειποίησιςποιησ(ι)·ι(fem) dat sg
ποιησει; ποιησειποιέωποιη·σει; ποιη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical

ποίησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocποιησιποιησι
Nomποιησις[LXX]ποιησ(ι)·ς
Accποιησιν[LXX]ποιησ(ι)·ν
Datποιησει[GNT][LXX]ποιησ(ι)·ι
Genποιησεως[LXX]ποιησ(ι)·ος
PlVocποιησεις[GNT][LXX]ποιησ(ι)·ες
Nom
Accποιησεις[GNT][LXX]ποιησ(ι)·ας
Datποιησεσι, ποιησεσινποιησ(ι)·σι(ν)
Genποιησεωνποιησ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 11:11:31 EDT