ποικιλος • POIKILOS • poikilos

Search: ποικιλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποικιλον; ποικιλονποικίλοςποικιλ·ον; ποικιλ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

ποικίλος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποικιλη[LXX]ποικιλεποικιλ·ηποικιλ·ε
Nomποικιλοςποικιλ·ος
Accποικιλην[LXX]ποικιλον[LXX]ποικιλ·ηνποικιλ·ον
Datποικιλῃποικιλῳποικιλ·ῃποικιλ·ῳ
Genποικιλης[GNT]ποικιλουποικιλ·ηςποικιλ·ου
PlVocποικιλαιποικιλοι[LXX]ποικιλα[LXX]ποικιλ·αιποικιλ·οιποικιλ·α
Nom
Accποικιλας[LXX]ποικιλους[LXX]ποικιλ·αςποικιλ·ους
Datποικιλαις[GNT][LXX]ποικιλοις[GNT][LXX]ποικιλ·αιςποικιλ·οις
Genποικιλων[LXX]ποικιλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:56:17 EDT