πληθος • PLHQOS • plēthos

Search: πληθους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πληθουςπλῆθοςπληθ(ε)·ος(neu) gen sg

πλῆθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπληθος[GNT][LXX]πληθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datπληθει[GNT][LXX]πληθ(ε)·ι
Genπληθους[GNT][LXX]πληθ(ε)·ος
PlVocπληθη[GNT][LXX]πληθ(ε)·α
Nom
Acc
Datπληθεσι, πληθεσιν[LXX]πληθ(ε)·σι(ν), πληθ(ε)·σι(ν)
Genπληθων[LXX]πληθ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 02-Mar-2021 11:41:43 EST