πλουτος • PLOUTOS • ploutos

Search: πλουτῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλουτῳπλοῦτοςπλουτ·ῳ(mas) dat sg
πλουτω; πλουτωπλουτέωπλουτ(ε)·ω; πλουτ(ε)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό

Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλουτεπλουτ·ε
Nomπλουτος[GNT][LXX]πλουτ·ος
Accπλουτον[GNT][LXX]πλουτ·ον
Datπλουτῳ[LXX]πλουτ·ῳ
Genπλουτου[GNT][LXX]πλουτ·ου
PlVocπλουτοιπλουτ·οι
Nom
Accπλουτουςπλουτ·ους
Datπλουτοιςπλουτ·οις
Genπλουτων[GNT][LXX]πλουτ·ων
3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλουτος[GNT][LXX]πλουτ(ο)·ς
Nom
Acc
Datπλουτειπλουτ(ε)·ι
Genπλουτουςπλουτ(ε)·ος
PlVocπλουτηπλουτ(ε)·α
Nom
Acc
Datπλουτεσι, πλουτεσινπλουτ(ε)·σι(ν)
Genπλουτων[GNT][LXX]πλουτ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 10:01:08 EDT