πλουσιος • PLOUSIOS • plousios

Search: πλουσιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλουσιοιπλούσιοςπλουσι·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλουσιοιπλούσιοςπλουσι·οιmas nom|voc pl

πλούσιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουσια[LXX]πλουσιεπλουσι·απλουσι·ε
Nomπλουσιος[GNT][LXX]πλουσι·ος
Accπλουσιανπλουσιον[GNT][LXX]πλουσι·ανπλουσι·ον
Datπλουσιᾳπλουσιῳ[LXX]πλουσι·ᾳπλουσι·ῳ
Genπλουσιας[LXX]πλουσιου[GNT][LXX]πλουσι·αςπλουσι·ου
PlVocπλουσιαι[LXX]πλουσιοι[GNT][LXX]πλουσια[LXX]πλουσι·αιπλουσι·οιπλουσι·α
Nom
Accπλουσιας[LXX]πλουσιους[GNT][LXX]πλουσι·αςπλουσι·ους
Datπλουσιαιςπλουσιοις[GNT]πλουσι·αιςπλουσι·οις
Genπλουσιων[LXX]πλουσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 03:57:42 EDT