πλειων πλεων • PLEIWN PLEWN • pleiōn pleōn

Search: πλειονων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλειονων; πλειονων; πλειονωνπλείωνπλειον·ων; πλειον·ων; πλειον·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλειονωνπλείωνπλειον·ωνneu gen pl
πλειονωνπλείωνπλειον·ωνmas gen pl
πλειονωνπλείωνπλειον·ωνfem gen pl

πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλειον[GNT][LXX]πλειον
Nomπλειων[LXX]πλειον·^
Accπλειονα[GNT][LXX], πλειω[GNT][LXX]πλειον·α, πλει(ο)[ν]·α
Datπλειονι[LXX]πλειον·ι
Genπλειονος[GNT][LXX]πλειον·ος
PlVocπλειονες[GNT][LXX], πλειους[GNT][LXX]πλειονα[GNT][LXX], πλειω[GNT][LXX]πλειον·ες, πλει(ο)[ν]·εςπλειον·α, πλει(ο)[ν]·α
Nom
Accπλειονας[GNT][LXX], πλειους[GNT][LXX]πλειον·ας, πλει(ο)[ν]·ας
Datπλειοσι, πλειοσιν[GNT][LXX]πλειο[ν]·σι(ν), πλειο[ν]·σι(ν)
Genπλειονων[GNT][LXX]πλειον·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεον[GNT][LXX]πλεον
Nomπλεων[GNT]πλεον·^
Accπλεονα[LXX], πλεωπλεον·α, πλε(ο)[ν]·α
Datπλεονιπλεον·ι
Genπλεονοςπλεον·ος
PlVocπλεονες, πλεουςπλεονα[LXX], πλεωπλεον·ες, πλε(ο)[ν]·εςπλεον·α, πλε(ο)[ν]·α
Nom
Accπλεονας, πλεουςπλεον·ας, πλε(ο)[ν]·ας
Datπλεοσι, πλεοσινπλεο[ν]·σι(ν)
Genπλεονωνπλεον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:51:10 EST