πλατυς • PLATUS • platus

Search: πλατεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατεις; πλατειςπλατύςπλατ(υ)·ας; πλατ(υ)·εςmas acc pl; mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατειςπλατύςπλατ(υ)·αςmas acc pl
πλατειςπλατύςπλατ(υ)·εςmas nom|voc pl

πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατεια[GNT][LXX]πλατυ[LXX]πλατει·απλατυ
Nomπλατυςπλατ(υ)·ς
Accπλατειαν[LXX]πλατυνπλατει·ανπλατ(υ)·ν
Datπλατειᾳ[LXX]πλατει[LXX]πλατει·ᾳπλατ(υ)·ι
Genπλατειας[GNT][LXX]πλατεος[LXX], πλατεωςπλατει·αςπλατ(υ)·ος, πλατ(υ)·ος
PlVocπλατειαι[LXX]πλατεις[LXX]πλατεαπλατει·αιπλατ(υ)·εςπλατ(υ)·α
Nom
Accπλατειας[GNT][LXX]πλατεις[LXX]πλατει·αςπλατ(υ)·ας
Datπλατειαις[GNT][LXX]πλατεσι, πλατεσινπλατει·αιςπλατ(υ)·σι(ν)
Genπλατειων[GNT][LXX]πλατεωνπλατει·ωνπλατ(υ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:24:13 EST