πλατεια • PLATEIA • plateia

Search: πλατειᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατεῖαπλατεῖαlexical form
πλατειᾳ; πλατειαπλατεῖαπλατει·ᾳ; πλατει·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
πλατειᾳ; πλατειαπλατύςπλατει·ᾳ; πλατει·αfem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατειαπλατεῖαπλατει·α(fem) nom|voc sg
πλατειαπλατύςπλατει·αfem nom|voc sg
πλατειᾳπλατεῖαπλατει·ᾳ(fem) dat sg
πλατειᾳπλατύςπλατει·ᾳfem dat sg

πλατεῖα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλατεια[GNT][LXX]πλατει·α
Nom
Accπλατειαν[LXX]πλατει·αν
Datπλατειᾳ[LXX]πλατει·ᾳ
Genπλατειας[GNT][LXX]πλατει·ας
PlVocπλατειαι[LXX]πλατει·αι
Nom
Accπλατειας[GNT][LXX]πλατει·ας
Datπλατειαις[GNT][LXX]πλατει·αις
Genπλατειων[GNT][LXX]πλατει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 10:23:37 EST