πλανος • PLANOS • planos

Search: πλανᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλαναπλάνοςπλαν·αneu nom|acc|voc pl
πλανα; πλανᾳ; πλανᾳ; πλανᾳ; πλανᾳ; πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ε; πλαν(α)·ει; πλαν(α)·ῃ; πλαν(α)·ῃ; πλαν(α)·ει; πλαν(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλαναπλανάωπλαν(α)·εpres act imp 2nd sg
πλαναπλάνοςπλαν·αneu nom|acc|voc pl
πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ειpres act ind 3rd sg
πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ῃpres act sub 3rd sg
πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
πλανᾳπλανάωπλαν(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

πλάνος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανεπλαν·ε
Nomπλανος[GNT][LXX]πλαν·ος
Accπλανονπλαν·ον
Datπλανῳπλαν·ῳ
Genπλανουπλαν·ου
PlVocπλανοι[GNT]πλανα[LXX]πλαν·οιπλαν·α
Nom
Accπλανουςπλαν·ους
Datπλανοις[GNT][LXX]πλαν·οις
Genπλανων[GNT][LXX]πλαν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 12:48:22 EDT