πιστος • PISTOS • pistos

Search: πιστῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστῳ; πιστῳπιστόςπιστ·ῳ; πιστ·ῳneu dat sg; mas dat sg
πιστω; πιστωπιστόωπιστ(ο)·ω; πιστ(ο)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστωπιστόωπιστ(ο)·ωpres act ind 1st sg
πιστωπιστόωπιστ(ο)·ωpres act sub 1st sg
πιστῳπιστόςπιστ·ῳneu dat sg
πιστῳπιστόςπιστ·ῳmas dat sg

πιστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστη[GNT][LXX]πιστε[GNT]πιστ·ηπιστ·ε
Nomπιστος[GNT][LXX]πιστ·ος
Accπιστην[GNT][LXX]πιστον[GNT][LXX]πιστ·ηνπιστ·ον
Datπιστῃπιστῳ[GNT][LXX]πιστ·ῃπιστ·ῳ
Genπιστης[GNT]πιστου[GNT][LXX]πιστ·ηςπιστ·ου
PlVocπισται[LXX]πιστοι[GNT][LXX]πιστα[GNT][LXX]πιστ·αιπιστ·οιπιστ·α
Nom
Accπιστας[GNT][LXX]πιστους[GNT][LXX]πιστ·αςπιστ·ους
Datπισταιςπιστοις[GNT]πιστ·αιςπιστ·οις
Genπιστων[GNT][LXX]πιστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:49:43 EST