πιστος • PISTOS • pistos

Search: πιστοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστοιπιστόςπιστ·οιmas nom|voc pl
πιστοι; πιστοι; πιστοι; πιστοι; πιστοι; πιστοιπιστόωπιστ(ο)·οι; πιστ(ο)·ει; πιστ(ο)·ῃ; πιστ(ο)·ῃ; πιστ(ο)·ει; πιστ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
πιστοιπιστόωπιστ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
πιστοιπιστόςπιστ·οιmas nom|voc pl

πιστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστη[GNT][LXX]πιστε[GNT]πιστ·ηπιστ·ε
Nomπιστος[GNT][LXX]πιστ·ος
Accπιστην[GNT][LXX]πιστον[GNT][LXX]πιστ·ηνπιστ·ον
Datπιστῃπιστῳ[GNT][LXX]πιστ·ῃπιστ·ῳ
Genπιστης[GNT]πιστου[GNT][LXX]πιστ·ηςπιστ·ου
PlVocπισται[LXX]πιστοι[GNT][LXX]πιστα[GNT][LXX]πιστ·αιπιστ·οιπιστ·α
Nom
Accπιστας[GNT][LXX]πιστους[GNT][LXX]πιστ·αςπιστ·ους
Datπισταιςπιστοις[GNT]πιστ·αιςπιστ·οις
Genπιστων[GNT][LXX]πιστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:06:03 EST