πικρος • PIKROS • pikros

Search: πικρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πικρον; πικρονπικρόςπικρ·ον; πικρ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πικρονπικρόςπικρ·ονmas acc sg
πικρονπικρόςπικρ·ονneu nom|acc|voc sg

πικρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρα[LXX]πικρεπικρ·απικρ·ε
Nomπικρος[LXX]πικρ·ος
Accπικραν[LXX]πικρον[GNT][LXX]πικρ·ανπικρ·ον
Datπικρᾳπικρῳ[LXX]πικρ·ᾳπικρ·ῳ
Genπικρας[LXX]πικρου[LXX]πικρ·αςπικρ·ου
PlVocπικραι[LXX]πικροι[LXX]πικρα[LXX]πικρ·αιπικρ·οιπικρ·α
Nom
Accπικρας[LXX]πικρουςπικρ·αςπικρ·ους
Datπικραιςπικροιςπικρ·αιςπικρ·οις
Genπικρων[LXX]πικρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:20:53 EST