περικαλυπτω • PERIKALUPTW • perikaluptō

Search: περικαλυπτειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικαλυπτεινπερικαλύπτωπερι·καλυπτ·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικαλυπτεινπερικαλύπτωπερι·καλυπτ·εινpres act inf

περι·καλύπτω (περι+καλυπτ-, -, περι+καλυψ-, -, περι+κεκαλυπτ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικαλυπτωπερι·καλυπτ·ωπερικαλυπτομαιπερι·καλυπτ·ομαι
2ndπερικαλυπτειςπερι·καλυπτ·ειςπερικαλυπτῃ, περικαλυπτει, περικαλυπτεσαιπερι·καλυπτ·ῃ, περι·καλυπτ·ει classical, περι·καλυπτ·εσαι alt
3rdπερικαλυπτειπερι·καλυπτ·ειπερικαλυπτεταιπερι·καλυπτ·εται
Pl1stπερικαλυπτομενπερι·καλυπτ·ομενπερικαλυπτομεθαπερι·καλυπτ·ομεθα
2ndπερικαλυπτετεπερι·καλυπτ·ετεπερικαλυπτεσθεπερι·καλυπτ·εσθε
3rdπερικαλυπτουσιν, περικαλυπτουσιπερι·καλυπτ·ουσι(ν)περικαλυπτονταιπερι·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικαλυπτωπερι·καλυπτ·ωπερικαλυπτωμαιπερι·καλυπτ·ωμαι
2ndπερικαλυπτῃςπερι·καλυπτ·ῃςπερικαλυπτῃπερι·καλυπτ·ῃ
3rdπερικαλυπτῃπερι·καλυπτ·ῃπερικαλυπτηταιπερι·καλυπτ·ηται
Pl1stπερικαλυπτωμενπερι·καλυπτ·ωμενπερικαλυπτωμεθαπερι·καλυπτ·ωμεθα
2ndπερικαλυπτητεπερι·καλυπτ·ητεπερικαλυπτησθεπερι·καλυπτ·ησθε
3rdπερικαλυπτωσιν, περικαλυπτωσιπερι·καλυπτ·ωσι(ν)περικαλυπτωνταιπερι·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικαλυπτοιμιπερι·καλυπτ·οιμιπερικαλυπτοιμηνπερι·καλυπτ·οιμην
2ndπερικαλυπτοιςπερι·καλυπτ·οιςπερικαλυπτοιοπερι·καλυπτ·οιο
3rdπερικαλυπτοιπερι·καλυπτ·οιπερικαλυπτοιτοπερι·καλυπτ·οιτο
Pl1stπερικαλυπτοιμενπερι·καλυπτ·οιμενπερικαλυπτοιμεθαπερι·καλυπτ·οιμεθα
2ndπερικαλυπτοιτεπερι·καλυπτ·οιτεπερικαλυπτοισθεπερι·καλυπτ·οισθε
3rdπερικαλυπτοιεν, περικαλυπτοισανπερι·καλυπτ·οιεν, περι·καλυπτ·οισαν altπερικαλυπτοιντοπερι·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικαλυπτεπερι·καλυπτ·επερικαλυπτουπερι·καλυπτ·ου
3rdπερικαλυπτετωπερι·καλυπτ·ετωπερικαλυπτεσθωπερι·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndπερικαλυπτετεπερι·καλυπτ·ετεπερικαλυπτεσθεπερι·καλυπτ·εσθε
3rdπερικαλυπτετωσαν, περικαλυπτοντωνπερι·καλυπτ·ετωσαν, περι·καλυπτ·οντων classicalπερικαλυπτεσθωσαν, περικαλυπτεσθωνπερι·καλυπτ·εσθωσαν, περι·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικαλυπτειν[GNT][LXX]​περι·καλυπτ·εινπερικαλυπτεσθαι​περι·καλυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικαλυπτουσαπερικαλυπτονπερι·καλυπτ·ουσ·απερι·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπερικαλυπτωνπερι·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπερικαλυπτουσανπερικαλυπτονταπερι·καλυπτ·ουσ·ανπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datπερικαλυπτουσῃπερικαλυπτοντιπερι·καλυπτ·ουσ·ῃπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπερικαλυπτουσηςπερικαλυπτοντοςπερι·καλυπτ·ουσ·ηςπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπερικαλυπτουσαιπερικαλυπτοντεςπερικαλυπτονταπερι·καλυπτ·ουσ·αιπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπερικαλυπτουσαςπερικαλυπτονταςπερι·καλυπτ·ουσ·αςπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπερικαλυπτουσαιςπερικαλυπτουσι, περικαλυπτουσινπερι·καλυπτ·ουσ·αιςπερι·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπερικαλυπτουσωνπερικαλυπτοντωνπερι·καλυπτ·ουσ·ωνπερι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικαλυπτομενηπερικαλυπτομενεπερι·καλυπτ·ομεν·ηπερι·καλυπτ·ομεν·ε
Nomπερικαλυπτομενοςπερι·καλυπτ·ομεν·ος
Accπερικαλυπτομενηνπερικαλυπτομενονπερι·καλυπτ·ομεν·ηνπερι·καλυπτ·ομεν·ον
Datπερικαλυπτομενῃπερικαλυπτομενῳπερι·καλυπτ·ομεν·ῃπερι·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genπερικαλυπτομενηςπερικαλυπτομενουπερι·καλυπτ·ομεν·ηςπερι·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocπερικαλυπτομεναιπερικαλυπτομενοιπερικαλυπτομεναπερι·καλυπτ·ομεν·αιπερι·καλυπτ·ομεν·οιπερι·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accπερικαλυπτομεναςπερικαλυπτομενουςπερι·καλυπτ·ομεν·αςπερι·καλυπτ·ομεν·ους
Datπερικαλυπτομεναιςπερικαλυπτομενοιςπερι·καλυπτ·ομεν·αιςπερι·καλυπτ·ομεν·οις
Genπερικαλυπτομενωνπερικαλυπτομενωνπερι·καλυπτ·ομεν·ωνπερι·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκαλυπτον[LXX]περι·ε·καλυπτ·ονπεριεκαλυπτομηνπερι·ε·καλυπτ·ομην
2ndπεριεκαλυπτεςπερι·ε·καλυπτ·εςπεριεκαλυπτουπερι·ε·καλυπτ·ου
3rdπεριεκαλυπτεν, περιεκαλυπτεπερι·ε·καλυπτ·ε(ν)περιεκαλυπτετοπερι·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stπεριεκαλυπτομενπερι·ε·καλυπτ·ομενπεριεκαλυπτομεθαπερι·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndπεριεκαλυπτετεπερι·ε·καλυπτ·ετεπεριεκαλυπτεσθεπερι·ε·καλυπτ·εσθε
3rdπεριεκαλυπτον[LXX], περιεκαλυπτοσανπερι·ε·καλυπτ·ον, περι·ε·καλυπτ·οσαν altπεριεκαλυπτοντοπερι·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκαλυψαπερι·ε·καλυπτ·σαπεριεκαλυψαμηνπερι·ε·καλυπτ·σαμην
2ndπεριεκαλυψαςπερι·ε·καλυπτ·σαςπεριεκαλυψωπερι·ε·καλυπτ·σω
3rdπεριεκαλυψεν, περιεκαλυψεπερι·ε·καλυπτ·σε(ν)περιεκαλυψατοπερι·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stπεριεκαλυψαμενπερι·ε·καλυπτ·σαμενπεριεκαλυψαμεθαπερι·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndπεριεκαλυψατεπερι·ε·καλυπτ·σατεπεριεκαλυψασθεπερι·ε·καλυπτ·σασθε
3rdπεριεκαλυψανπερι·ε·καλυπτ·σανπεριεκαλυψαντοπερι·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικαλυψωπερι·καλυπτ·σωπερικαλυψωμαιπερι·καλυπτ·σωμαι
2ndπερικαλυψῃςπερι·καλυπτ·σῃςπερικαλυψῃπερι·καλυπτ·σῃ
3rdπερικαλυψῃπερι·καλυπτ·σῃπερικαλυψηταιπερι·καλυπτ·σηται
Pl1stπερικαλυψωμενπερι·καλυπτ·σωμενπερικαλυψωμεθαπερι·καλυπτ·σωμεθα
2ndπερικαλυψητεπερι·καλυπτ·σητεπερικαλυψησθεπερι·καλυπτ·σησθε
3rdπερικαλυψωσιν, περικαλυψωσιπερι·καλυπτ·σωσι(ν)περικαλυψωνταιπερι·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικαλυψαιμιπερι·καλυπτ·σαιμιπερικαλυψαιμηνπερι·καλυπτ·σαιμην
2ndπερικαλυψαις, περικαλυψειαςπερι·καλυπτ·σαις, περι·καλυπτ·σειας classicalπερικαλυψαιοπερι·καλυπτ·σαιο
3rdπερικαλυψαι[LXX], περικαλυψειεπερι·καλυπτ·σαι, περι·καλυπτ·σειε classicalπερικαλυψαιτοπερι·καλυπτ·σαιτο
Pl1stπερικαλυψαιμενπερι·καλυπτ·σαιμενπερικαλυψαιμεθαπερι·καλυπτ·σαιμεθα
2ndπερικαλυψαιτεπερι·καλυπτ·σαιτεπερικαλυψαισθεπερι·καλυπτ·σαισθε
3rdπερικαλυψαιεν, περικαλυψαισαν, περικαλυψειαν, περικαλυψειενπερι·καλυπτ·σαιεν, περι·καλυπτ·σαισαν alt, περι·καλυπτ·σειαν classical, περι·καλυπτ·σειεν classicalπερικαλυψαιντοπερι·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικαλυψονπερι·καλυπτ·σονπερικαλυψαι[LXX]περι·καλυπτ·σαι
3rdπερικαλυψατωπερι·καλυπτ·σατωπερικαλυψασθωπερι·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndπερικαλυψατεπερι·καλυπτ·σατεπερικαλυψασθεπερι·καλυπτ·σασθε
3rdπερικαλυψατωσαν, περικαλυψαντωνπερι·καλυπτ·σατωσαν, περι·καλυπτ·σαντων classicalπερικαλυψασθωσαν, περικαλυψασθωνπερι·καλυπτ·σασθωσαν, περι·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικαλυψαι[LXX]​περι·καλυπτ·σαιπερικαλυψασθαι​περι·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικαλυψασαπερικαλυψαςπερικαλυψανπερι·καλυπτ·σασ·απερι·καλυπτ·σα[ντ]·ςπερι·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accπερικαλυψασανπερικαλυψανταπερι·καλυπτ·σασ·ανπερι·καλυπτ·σαντ·α
Datπερικαλυψασῃπερικαλυψαντιπερι·καλυπτ·σασ·ῃπερι·καλυπτ·σαντ·ι
Genπερικαλυψασηςπερικαλυψαντοςπερι·καλυπτ·σασ·ηςπερι·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocπερικαλυψασαιπερικαλυψαντες[GNT]περικαλυψανταπερι·καλυπτ·σασ·αιπερι·καλυπτ·σαντ·εςπερι·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accπερικαλυψασαςπερικαλυψανταςπερι·καλυπτ·σασ·αςπερι·καλυπτ·σαντ·ας
Datπερικαλυψασαιςπερικαλυψασι, περικαλυψασινπερι·καλυπτ·σασ·αιςπερι·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπερικαλυψασωνπερικαλυψαντωνπερι·καλυπτ·σασ·ωνπερι·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικαλυψαμενηπερικαλυψαμενεπερι·καλυπτ·σαμεν·ηπερι·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomπερικαλυψαμενοςπερι·καλυπτ·σαμεν·ος
Accπερικαλυψαμενηνπερικαλυψαμενονπερι·καλυπτ·σαμεν·ηνπερι·καλυπτ·σαμεν·ον
Datπερικαλυψαμενῃπερικαλυψαμενῳπερι·καλυπτ·σαμεν·ῃπερι·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genπερικαλυψαμενηςπερικαλυψαμενουπερι·καλυπτ·σαμεν·ηςπερι·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocπερικαλυψαμεναιπερικαλυψαμενοιπερικαλυψαμεναπερι·καλυπτ·σαμεν·αιπερι·καλυπτ·σαμεν·οιπερι·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accπερικαλυψαμεναςπερικαλυψαμενουςπερι·καλυπτ·σαμεν·αςπερι·καλυπτ·σαμεν·ους
Datπερικαλυψαμεναιςπερικαλυψαμενοιςπερι·καλυπτ·σαμεν·αιςπερι·καλυπτ·σαμεν·οις
Genπερικαλυψαμενωνπερικαλυψαμενωνπερι·καλυπτ·σαμεν·ωνπερι·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκαλυμμαιπερι·κεκαλυπτ·μαι
2ndπερικεκαλυψαιπερι·κεκαλυπτ·σαι
3rdπερικεκαλυπταιπερι·κεκαλυπτ·ται
Pl1stπερικεκαλυμμεθαπερι·κεκαλυπτ·μεθα
2ndπερικεκαλυφθεπερι·κεκαλυπτ·σθε
3rdπερικεκαλυφαταιπερι·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκαλυψομαιπερι·κεκαλυπτ·σομαι
2ndπερικεκαλυψῃ, περικεκαλυψειπερι·κεκαλυπτ·σῃ, περι·κεκαλυπτ·σει classical
3rdπερικεκαλυψεταιπερι·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stπερικεκαλυψομεθαπερι·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndπερικεκαλυψεσθεπερι·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdπερικεκαλυψονταιπερι·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκαλυψοιμηνπερι·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndπερικεκαλυψοιοπερι·κεκαλυπτ·σοιο
3rdπερικεκαλυψοιτοπερι·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stπερικεκαλυψοιμεθαπερι·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndπερικεκαλυψοισθεπερι·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdπερικεκαλυψοιντοπερι·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικεκαλυψοπερι·κεκαλυπτ·σο
3rdπερικεκαλυφθωπερι·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndπερικεκαλυφθεπερι·κεκαλυπτ·σθε
3rdπερικεκαλυφθωσαν, περικεκαλυφθωνπερι·κεκαλυπτ·σθωσαν, περι·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικεκαλυφθαι​περι·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικεκαλυψεσθαι​περι·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικεκαλυμμενηπερικεκαλυμμενεπερι·κεκαλυπτ·μεν·ηπερι·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomπερικεκαλυμμενοςπερι·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accπερικεκαλυμμενην[GNT]περικεκαλυμμενονπερι·κεκαλυπτ·μεν·ηνπερι·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datπερικεκαλυμμενῃπερικεκαλυμμενῳπερι·κεκαλυπτ·μεν·ῃπερι·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genπερικεκαλυμμενηςπερικεκαλυμμενουπερι·κεκαλυπτ·μεν·ηςπερι·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocπερικεκαλυμμεναιπερικεκαλυμμενοιπερικεκαλυμμενα[LXX]περι·κεκαλυπτ·μεν·αιπερι·κεκαλυπτ·μεν·οιπερι·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accπερικεκαλυμμεναςπερικεκαλυμμενουςπερι·κεκαλυπτ·μεν·αςπερι·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datπερικεκαλυμμεναιςπερικεκαλυμμενοιςπερι·κεκαλυπτ·μεν·αιςπερι·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genπερικεκαλυμμενωνπερικεκαλυμμενωνπερι·κεκαλυπτ·μεν·ωνπερι·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκεκαλυμμηνπερι·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndπεριεκεκαλυψοπερι·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdπεριεκεκαλυπτοπερι·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stπεριεκεκαλυμμεθαπερι·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndπεριεκεκαλυφθεπερι·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdπεριεκεκαλυφατοπερι·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκαλυμμηνπερι·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndπερικεκαλυψοπερι·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdπερικεκαλυπτοπερι·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stπερικεκαλυμμεθαπερι·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndπερικεκαλυφθεπερι·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdπερικεκαλυφατοπερι·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:27:05 EST