παιζω • PAIZW • paizō

Search: παιζων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παιζωνπαίζωπαιζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παιζωνπαίζωπαιζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιζωπαιζ·ωπαιζομαιπαιζ·ομαι
2ndπαιζειςπαιζ·ειςπαιζῃ, παιζει, παιζεσαιπαιζ·ῃ, παιζ·ει classical, παιζ·εσαι alt
3rdπαιζειπαιζ·ειπαιζεταιπαιζ·εται
Pl1stπαιζομενπαιζ·ομενπαιζομεθαπαιζ·ομεθα
2ndπαιζετεπαιζ·ετεπαιζεσθεπαιζ·εσθε
3rdπαιζουσιν, παιζουσιπαιζ·ουσι(ν)παιζονταιπαιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιζωπαιζ·ωπαιζωμαιπαιζ·ωμαι
2ndπαιζῃςπαιζ·ῃςπαιζῃπαιζ·ῃ
3rdπαιζῃπαιζ·ῃπαιζηταιπαιζ·ηται
Pl1stπαιζωμενπαιζ·ωμενπαιζωμεθαπαιζ·ωμεθα
2ndπαιζητεπαιζ·ητεπαιζησθεπαιζ·ησθε
3rdπαιζωσιν, παιζωσιπαιζ·ωσι(ν)παιζωνταιπαιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιζοιμιπαιζ·οιμιπαιζοιμηνπαιζ·οιμην
2ndπαιζοιςπαιζ·οιςπαιζοιοπαιζ·οιο
3rdπαιζοιπαιζ·οιπαιζοιτοπαιζ·οιτο
Pl1stπαιζοιμενπαιζ·οιμενπαιζοιμεθαπαιζ·οιμεθα
2ndπαιζοιτεπαιζ·οιτεπαιζοισθεπαιζ·οισθε
3rdπαιζοιεν, παιζοισανπαιζ·οιεν, παιζ·οισαν altπαιζοιντοπαιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιζε[LXX]παιζ·επαιζουπαιζ·ου
3rdπαιζετωπαιζ·ετωπαιζεσθωπαιζ·εσθω
Pl1st
2ndπαιζετεπαιζ·ετεπαιζεσθεπαιζ·εσθε
3rdπαιζετωσαν, παιζοντων[LXX]παιζ·ετωσαν, παιζ·οντων classicalπαιζεσθωσαν, παιζεσθωνπαιζ·εσθωσαν, παιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιζειν[GNT][LXX]​παιζ·εινπαιζεσθαι​παιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιζουσαπαιζονπαιζ·ουσ·απαιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαιζων[LXX]παιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαιζουσανπαιζοντα[LXX]παιζ·ουσ·ανπαιζ·ο[υ]ντ·α
Datπαιζουσῃπαιζοντιπαιζ·ουσ·ῃπαιζ·ο[υ]ντ·ι
Genπαιζουσηςπαιζοντοςπαιζ·ουσ·ηςπαιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαιζουσαι[LXX]παιζοντες[LXX]παιζοντα[LXX]παιζ·ουσ·αιπαιζ·ο[υ]ντ·εςπαιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαιζουσαςπαιζονταςπαιζ·ουσ·αςπαιζ·ο[υ]ντ·ας
Datπαιζουσαιςπαιζουσι, παιζουσινπαιζ·ουσ·αιςπαιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαιζουσωνπαιζοντων[LXX]παιζ·ουσ·ωνπαιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιζομενηπαιζομενεπαιζ·ομεν·ηπαιζ·ομεν·ε
Nomπαιζομενοςπαιζ·ομεν·ος
Accπαιζομενηνπαιζομενονπαιζ·ομεν·ηνπαιζ·ομεν·ον
Datπαιζομενῃπαιζομενῳπαιζ·ομεν·ῃπαιζ·ομεν·ῳ
Genπαιζομενηςπαιζομενουπαιζ·ομεν·ηςπαιζ·ομεν·ου
PlVocπαιζομεναιπαιζομενοιπαιζομεναπαιζ·ομεν·αιπαιζ·ομεν·οιπαιζ·ομεν·α
Nom
Accπαιζομεναςπαιζομενουςπαιζ·ομεν·αςπαιζ·ομεν·ους
Datπαιζομεναιςπαιζομενοιςπαιζ·ομεν·αιςπαιζ·ομεν·οις
Genπαιζομενωνπαιζομενωνπαιζ·ομεν·ωνπαιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιζονε·παιζ·ονεπαιζομηνε·παιζ·ομην
2ndεπαιζεςε·παιζ·εςεπαιζουε·παιζ·ου
3rdεπαιζεν[LXX], επαιζεε·παιζ·ε(ν), ε·παιζ·ε(ν)επαιζετοε·παιζ·ετο
Pl1stεπαιζομενε·παιζ·ομενεπαιζομεθαε·παιζ·ομεθα
2ndεπαιζετεε·παιζ·ετεεπαιζεσθεε·παιζ·εσθε
3rdεπαιζον, επαιζοσανε·παιζ·ον, ε·παιζ·οσαν altεπαιζοντοε·παιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιξωπαιγ·σωπαιξομαι[LXX]παιγ·σομαι
2ndπαιξειςπαιγ·σειςπαιξῃ[LXX], παιξει, παιξεσαιπαιγ·σῃ, παιγ·σει classical, παιγ·σεσαι alt
3rdπαιξειπαιγ·σειπαιξεταιπαιγ·σεται
Pl1stπαιξομενπαιγ·σομενπαιξομεθαπαιγ·σομεθα
2ndπαιξετεπαιγ·σετεπαιξεσθεπαιγ·σεσθε
3rdπαιξουσιν, παιξουσιπαιγ·σουσι(ν)παιξονταιπαιγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιξοιμιπαιγ·σοιμιπαιξοιμηνπαιγ·σοιμην
2ndπαιξοιςπαιγ·σοιςπαιξοιοπαιγ·σοιο
3rdπαιξοιπαιγ·σοιπαιξοιτοπαιγ·σοιτο
Pl1stπαιξοιμενπαιγ·σοιμενπαιξοιμεθαπαιγ·σοιμεθα
2ndπαιξοιτεπαιγ·σοιτεπαιξοισθεπαιγ·σοισθε
3rdπαιξοιενπαιγ·σοιενπαιξοιντοπαιγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιξειν​παιγ·σειν​παιξεσθαι​παιγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιξουσαπαιξονπαιγ·σουσ·απαιγ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαιξωνπαιγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαιξουσανπαιξονταπαιγ·σουσ·ανπαιγ·σο[υ]ντ·α
Datπαιξουσῃπαιξοντιπαιγ·σουσ·ῃπαιγ·σο[υ]ντ·ι
Genπαιξουσηςπαιξοντοςπαιγ·σουσ·ηςπαιγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαιξουσαιπαιξοντεςπαιξονταπαιγ·σουσ·αιπαιγ·σο[υ]ντ·εςπαιγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαιξουσαςπαιξονταςπαιγ·σουσ·αςπαιγ·σο[υ]ντ·ας
Datπαιξουσαιςπαιξουσι, παιξουσινπαιγ·σουσ·αιςπαιγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαιξουσωνπαιξοντωνπαιγ·σουσ·ωνπαιγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιξομενηπαιξομενεπαιγ·σομεν·ηπαιγ·σομεν·ε
Nomπαιξομενοςπαιγ·σομεν·ος
Accπαιξομενηνπαιξομενονπαιγ·σομεν·ηνπαιγ·σομεν·ον
Datπαιξομενῃπαιξομενῳπαιγ·σομεν·ῃπαιγ·σομεν·ῳ
Genπαιξομενηςπαιξομενουπαιγ·σομεν·ηςπαιγ·σομεν·ου
PlVocπαιξομεναιπαιξομενοιπαιξομεναπαιγ·σομεν·αιπαιγ·σομεν·οιπαιγ·σομεν·α
Nom
Accπαιξομεναςπαιξομενουςπαιγ·σομεν·αςπαιγ·σομεν·ους
Datπαιξομεναιςπαιξομενοιςπαιγ·σομεν·αιςπαιγ·σομεν·οις
Genπαιξομενωνπαιξομενωνπαιγ·σομεν·ωνπαιγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιξαε·παιγ·σαεπαιξαμηνε·παιγ·σαμην
2ndεπαιξαςε·παιγ·σαςεπαιξωε·παιγ·σω
3rdεπαιξεν[LXX], επαιξεε·παιγ·σε(ν), ε·παιγ·σε(ν)επαιξατοε·παιγ·σατο
Pl1stεπαιξαμενε·παιγ·σαμενεπαιξαμεθαε·παιγ·σαμεθα
2ndεπαιξατεε·παιγ·σατεεπαιξασθεε·παιγ·σασθε
3rdεπαιξανε·παιγ·σανεπαιξαντοε·παιγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιξωπαιγ·σωπαιξωμαιπαιγ·σωμαι
2ndπαιξῃςπαιγ·σῃςπαιξῃ[LXX]παιγ·σῃ
3rdπαιξῃ[LXX]παιγ·σῃπαιξηταιπαιγ·σηται
Pl1stπαιξωμενπαιγ·σωμενπαιξωμεθαπαιγ·σωμεθα
2ndπαιξητεπαιγ·σητεπαιξησθεπαιγ·σησθε
3rdπαιξωσιν, παιξωσιπαιγ·σωσι(ν)παιξωνταιπαιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιξαιμιπαιγ·σαιμιπαιξαιμηνπαιγ·σαιμην
2ndπαιξαις, παιξειαςπαιγ·σαις, παιγ·σειας classicalπαιξαιοπαιγ·σαιο
3rdπαιξαι, παιξειεπαιγ·σαι, παιγ·σειε classicalπαιξαιτοπαιγ·σαιτο
Pl1stπαιξαιμενπαιγ·σαιμενπαιξαιμεθαπαιγ·σαιμεθα
2ndπαιξαιτεπαιγ·σαιτεπαιξαισθεπαιγ·σαισθε
3rdπαιξαιεν, παιξαισαν, παιξειαν, παιξειενπαιγ·σαιεν, παιγ·σαισαν alt, παιγ·σειαν classical, παιγ·σειεν classicalπαιξαιντοπαιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιξονπαιγ·σονπαιξαιπαιγ·σαι
3rdπαιξατω[LXX]παιγ·σατωπαιξασθωπαιγ·σασθω
Pl1st
2ndπαιξατεπαιγ·σατεπαιξασθεπαιγ·σασθε
3rdπαιξατωσαν[LXX], παιξαντωνπαιγ·σατωσαν, παιγ·σαντων classicalπαιξασθωσαν, παιξασθωνπαιγ·σασθωσαν, παιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιξαι​παιγ·σαι​παιξασθαι​παιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιξασαπαιξαςπαιξανπαιγ·σασ·απαιγ·σα[ντ]·ςπαιγ·σαν[τ]
Nom
Accπαιξασανπαιξανταπαιγ·σασ·ανπαιγ·σαντ·α
Datπαιξασῃπαιξαντιπαιγ·σασ·ῃπαιγ·σαντ·ι
Genπαιξασηςπαιξαντοςπαιγ·σασ·ηςπαιγ·σαντ·ος
PlVocπαιξασαιπαιξαντεςπαιξανταπαιγ·σασ·αιπαιγ·σαντ·εςπαιγ·σαντ·α
Nom
Accπαιξασαςπαιξανταςπαιγ·σασ·αςπαιγ·σαντ·ας
Datπαιξασαιςπαιξασι, παιξασινπαιγ·σασ·αιςπαιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαιξασωνπαιξαντωνπαιγ·σασ·ωνπαιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιξαμενηπαιξαμενεπαιγ·σαμεν·ηπαιγ·σαμεν·ε
Nomπαιξαμενοςπαιγ·σαμεν·ος
Accπαιξαμενηνπαιξαμενονπαιγ·σαμεν·ηνπαιγ·σαμεν·ον
Datπαιξαμενῃπαιξαμενῳπαιγ·σαμεν·ῃπαιγ·σαμεν·ῳ
Genπαιξαμενηςπαιξαμενουπαιγ·σαμεν·ηςπαιγ·σαμεν·ου
PlVocπαιξαμεναιπαιξαμενοιπαιξαμεναπαιγ·σαμεν·αιπαιγ·σαμεν·οιπαιγ·σαμεν·α
Nom
Accπαιξαμεναςπαιξαμενουςπαιγ·σαμεν·αςπαιγ·σαμεν·ους
Datπαιξαμεναιςπαιξαμενοιςπαιγ·σαμεν·αιςπαιγ·σαμεν·οις
Genπαιξαμενωνπαιξαμενωνπαιγ·σαμεν·ωνπαιγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:33:21 EST