πατρῳος • PATRWiOS • patrō(i)os

Search: πατρῳοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατρῳοις; πατρῳοιςπατρῷοςπατρῳ·οις; πατρῳ·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατρῳοιςπατρῷοςπατρῳ·οιςneu dat pl
πατρῳοιςπατρῷοςπατρῳ·οιςmas dat pl

πατρῷος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατρῳαπατρῳεπατρῳ·απατρῳ·ε
Nomπατρῳοςπατρῳ·ος
Accπατρῳαν[LXX]πατρῳον[LXX]πατρῳ·ανπατρῳ·ον
Datπατρῳᾳπατρῳῳ[GNT]πατρῳ·ᾳπατρῳ·ῳ
Genπατρῳαςπατρῳου[GNT][LXX]πατρῳ·αςπατρῳ·ου
PlVocπατρῳαιπατρῳοιπατρῳαπατρῳ·αιπατρῳ·οιπατρῳ·α
Nom
Accπατρῳαςπατρῳους[LXX]πατρῳ·αςπατρῳ·ους
Datπατρῳαιςπατρῳοις[GNT]πατρῳ·αιςπατρῳ·οις
Genπατρῳωνπατρῳ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 01:12:56 EST