πατηρ • PATHR • patēr

Search: πατρος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατροςπατήρπατ[ε]ρ·ος(mas) gen sg

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπατερ[GNT][LXX]πατερ
Nomπατηρ[GNT][LXX]πατερ·^
Accπατερα[GNT][LXX]πατερ·α
Datπατρι[GNT][LXX]πατ[ε]ρ·ι
Genπατρος[GNT][LXX]πατ[ε]ρ·ος
PlVocπατερες[GNT][LXX]πατερ·ες
Nom
Accπατερας[GNT][LXX]πατερ·ας
Datπατρασι, πατρασιν[GNT][LXX]πατ[ε]ρ·σι(ν) > πατρασι, πατ[ε]ρ·σι(ν) > πατρασιν
Genπατερων[GNT][LXX]πατερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 20:01:12 EDT