πατρις • PATRIS • patris

Search: πατρι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατριπατρίςπατρι[δ](fem) voc sg
πατριπατήρπατ[ε]ρ·ι(mas) dat sg

πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπατρι[GNT][LXX]πατρι[δ]
Nomπατριςπατρι[δ]·ς
Accπατριδα[GNT][LXX]πατριδ·α
Datπατριδι[GNT][LXX]πατριδ·ι
Genπατριδος[LXX]πατριδ·ος
PlVocπατριδεςπατριδ·ες
Nom
Accπατριδαςπατριδ·ας
Datπατρισι, πατρισινπατρι[δ]·σι(ν)
Genπατριδωνπατριδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 03-Mar-2021 15:48:43 EST