παρειμι • PAREIMI • pareimi

Search: παροντα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παροντα; παρονταπάρειμι[1]παρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α; παρ·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρονταπάρειμι[1]παρ·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg
παρονταπάρειμι[1]παρ·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp neu nom|acc|voc pl

πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειμι[LXX]παρ·(εσ)·^μι
2ndπαρει[GNT][LXX]παρ·(εσ)·^ς
3rdπαρεστιν[GNT][LXX], παρεστιπαρ·(εσ)·^σι(ν), παρ·(εσ)·^σι(ν)
Pl1stπαρεσμεν[GNT][LXX]παρ·(εσ)·μεν
2ndπαρεστε[GNT]παρ·(εσ)·τε
3rdπαρεισιν[GNT][LXX], παρεισιπαρ·(εσ)·ασι(ν), παρ·(εσ)·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωπαρ·(εσ)·ω
2ndπαρῃς[LXX]παρ·(εσ)·ῃς
3rdπαρῃ[LXX]παρ·(εσ)·ῃ
Pl1stπαρωμενπαρ·(εσ)·ωμεν
2ndπαρητεπαρ·(εσ)·ητε
3rdπαρωσιν, παρωσιπαρ·(εσ)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειηνπαρ·(εσ)·ιην
2ndπαρειηςπαρ·(εσ)·ιης
3rdπαρειηπαρ·(εσ)·ιη
Pl1stπαρειημεν, παρειμενπαρ·(εσ)·ιημεν, παρ·(εσ)·ιμεν classical
2ndπαρειητε, παρειτεπαρ·(εσ)·ιητε, παρ·(εσ)·ιτε classical
3rdπαρειησαν, παρειενπαρ·(εσ)·ιησαν, παρ·(εσ)·ιεν classical

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdπαροντων[LXX]παρ·(εσ)·οντων (in addition to παρ·(εσ)·[ν]των > παρεστων) classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρισθιπαρ·(εσ)·θι
3rdπαρεστωπαρ·(εσ)·τω
Pl1st
2ndπαρεστε[GNT]παρ·(εσ)·τε
3rdπαρεστωσαν, παρεστωνπαρ·(εσ)·τωσαν, παρ·(εσ)·[ν]των classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενναι, παρειναι[GNT][LXX]​παρ·(εσ)·ναι, παρ·(εσ)·εναι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρουσα[LXX]παρον[GNT][LXX]παρ·(εσ)·ουσ·απαρ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρων[GNT]παρ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρουσαν[LXX]παροντα[LXX]παρ·(εσ)·ουσ·ανπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Datπαρουσῃ[GNT]παροντιπαρ·(εσ)·ουσ·ῃπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρουσηςπαροντος[GNT][LXX]παρ·(εσ)·ουσ·ηςπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρουσαιπαροντες[GNT][LXX]παροντα[LXX]παρ·(εσ)·ουσ·αιπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·εςπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρουσαςπαροντας[LXX]παρ·(εσ)·ουσ·αςπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρουσαιςπαρουσι, παρουσιν[GNT][LXX]παρ·(εσ)·ουσ·αιςπαρ·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν), παρ·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρουσωνπαροντων[LXX]παρ·(εσ)·ουσ·ωνπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηπαρ·ε·(ε[σ])·^νπαρημηνπαρ·ε·(ε[σ])·μην
2ndπαρης, παρησθαπαρ·ε·(ε[σ])·^ς, παρ·ε·(ε[σ])·^σθα classical
3rdπαρην[LXX]παρ·ε·(ε[σ])·^
Pl1stπαρημενπαρ·ε·(ε[σ])·μενπαρημεθαπαρ·ε·(ε[σ])·μεθα
2ndπαρητε, παρηστεπαρ·ε·(ε[σ])·τε, παρ·ε·(εσ)·τε (in addition to παρ·ε·(ε[σ])·τε > παρητε)
3rdπαρησαν[GNT][LXX]παρ·ε·(ε[σ])·σαν

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσομαιπαρ·εσ·[σ]ομαι
2ndπαρεσῃ[LXX], παρεσει[LXX], παρεσεσαιπαρ·εσ·[σ]ῃ, παρ·εσ·[σ]ει classical, παρ·εσ·[σ]εσαι alt
3rdπαρεσται[GNT][LXX]irreg. παρ·(εσ)·[σε]ται (instead of παρ·(εσ)·σεται > παρεσεται)
Pl1stπαρεσομεθαπαρ·εσ·[σ]ομεθα
2ndπαρεσεσθεπαρ·εσ·[σ]εσθε
3rdπαρεσονταιπαρ·εσ·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσοιμηνπαρ·εσ·[σ]οιμην
2ndπαρεσοιοπαρ·εσ·[σ]οιο
3rdπαρεσοιτοπαρ·εσ·[σ]οιτο
Pl1stπαρεσοιμεθαπαρ·εσ·[σ]οιμεθα
2ndπαρεσοισθεπαρ·εσ·[σ]οισθε
3rdπαρεσοιντοπαρ·εσ·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεσεσθαι​παρ·εσ·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεσομενηπαρεσομενεπαρ·εσ·[σ]ομεν·ηπαρ·εσ·[σ]ομεν·ε
Nomπαρεσομενοςπαρ·εσ·[σ]ομεν·ος
Accπαρεσομενηνπαρεσομενονπαρ·εσ·[σ]ομεν·ηνπαρ·εσ·[σ]ομεν·ον
Datπαρεσομενῃπαρεσομενῳπαρ·εσ·[σ]ομεν·ῃπαρ·εσ·[σ]ομεν·ῳ
Genπαρεσομενηςπαρεσομενουπαρ·εσ·[σ]ομεν·ηςπαρ·εσ·[σ]ομεν·ου
PlVocπαρεσομεναιπαρεσομενοιπαρεσομεναπαρ·εσ·[σ]ομεν·αιπαρ·εσ·[σ]ομεν·οιπαρ·εσ·[σ]ομεν·α
Nom
Accπαρεσομεναςπαρεσομενουςπαρ·εσ·[σ]ομεν·αςπαρ·εσ·[σ]ομεν·ους
Datπαρεσομεναιςπαρεσομενοιςπαρ·εσ·[σ]ομεν·αιςπαρ·εσ·[σ]ομεν·οις
Genπαρεσομενωνπαρεσομενωνπαρ·εσ·[σ]ομεν·ωνπαρ·εσ·[σ]ομεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 04-Jun-2020 16:17:35 EDT