παρηγορια • PARHGORIA • parēgoria

Search: παρηγοριαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηγοριανπαρηγορίαπαρηγορι·αν(fem) acc sg

παρ·ηγορία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρηγορια[GNT]παρηγορι·α
Nom
Accπαρηγοριαν[LXX]παρηγορι·αν
Datπαρηγοριᾳπαρηγορι·ᾳ
Genπαρηγοριαςπαρηγορι·ας
PlVocπαρηγοριαιπαρηγορι·αι
Nom
Accπαρηγοριαςπαρηγορι·ας
Datπαρηγοριαις[LXX]παρηγορι·αις
Genπαρηγοριωνπαρηγορι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:09:15 EDT